Projekt, jehož nositelem je velehradská farnost, je zaměřen na obnovu baziliky Nanebevzetí Panny Marie, opravu fary, kostela Zjevení Páně – Cyrilky, ale kromě toho také na rekonstrukci bývalých hospodářských stavení kláštera, sýpky a konírny.

„Program Integrovaného operačního programu (IOP) Ministerstva kultury ČR, jehož mottem je ,Vracíme památky do života´, je zaměřen na tříletou regeneraci a následné využití prvořadých památkových objektů v centru Velehradu,“ uvedla koordinátorka obnovy poutní obce Věra Homoláčová.

Rok od ministrem odstartovaného programu uplynul jako voda a stavbaři a řemeslníci z jedné brněnské stavební firmy přeměňují historickou konírnu a sýpku z 16. a 18. století na multifunkční Dům Cyrila a Metoděje. „Objekt sýpky, který byl značně podmáčený vysokou hladinou spodní vody, je kompletně odizolován. Nyní se v něm stavějí příčky a dokončují vnitřní omítky,“ uvedl Robert Lhotský, vykonávající technický dozor investora.

Zajištění stavby proti spodní vodě bylo podle něj nejdůležitějším a nejnáročnějším úkolem, bez jehož splnění by nebylo možné v rekonstrukci dále pokračovat. „V bývalé konírně, z níž zůstaly jen obvodové zdi, jsou hotové hrubé podlahy, dokončeny jsou tu i finální omítky a na budově je kompletně přeložena střešní krytina. V sýpce se upravuje nosná konstrukce, protože v podkroví bude strojovna,“ vysvětlil Lhotský. Jedním dechem dodal, že budovy statku budou do konce roku osazeny okny a dveřmi, aby v jejich interiérech mohly být po čas zimy montovány vnitřní instalace. Budovy také dostanou nový nátěr.

„Těší mě, že objekt bývalého statku, kterému jsme před deseti lety dali novou střechu i fasádu, se dočká smysluplného využití,“ poznamenal starosta Velehradu Stanislav Gregůrek.

Čilý pracovní ruch vládne i v klášterní zahradě mezi kaplí Cyrilkou a bazilikou, kde vyrůstá nová budova, v níž už na jaře bude zprovozněno třiadvacet záchodků, které v poutním místě dosud chyběly.

„Firma, která opravuje bývalý statek, poslala na Velehrad přičinlivé stavbaře a řemeslníky. Ti tu šest dnů v týdnu poctivě pracují od rána do večera,“ nechal se slyšet Velehraďan Jiří Hanáček, bydlící v těsném sousedství bývalého statku.

„Objekty sýpky a konírny mají samy o sobě význam z hlediska architektonického i urbanistického, i když nejsou prohlášeny za kulturní památky. Přesto je důležité, že jsou součástí plošně chráněného území a podléhají dohledu památkové péče,“ zdůraznila Jana Spathová, vedoucí oddělení památkové péče Zlínského kraje.

Přímo v bazilice pokračují restaurátorské práce, a to v části od Vítězného oblouku po konec chórových lavic. „V současné době probíhají výběrová řízení na zhotovitele obnovy architektonického řešení ploch kolem baziliky, kaple Cyrilky, výstavbu ambitu, nástupu do lapidária a na dokončení opravy fary,“ informovala Věra Homoláčová.

Celkové výdaje na komplexní projekt obnovy historických objektů a nové architektonické zpracování prostoru kolem baziliky včetně jednotného informačního systému přijdou na 346 milionů korun, přičemž z Evropského fondu pro regionální rozvoj to bude 294 milionů korun a ze strukturálních fondů dvaapadesát milionů korun.