Poté oba krátce seznámili viceprezidentku Ilijanu Iotovou se stručnou historií poutní obce a s výraznými proměnami jejího církevního centra v posledních patnácti letech.

„Je to pro mě velká čest, že jsem mohl na Velehradě přivítat Ilijanu Iotovou, viceprezidentku Bulharska a její delegaci. Těší nás, že si paní viceprezidentka kromě návštěvy Prahy vybrala Velehrad a Mikulčice na Hodonínsku. Vazby Velehradu jsou pro oba naše národy, Českou republiku a Bulharsko velké a vztahují se k samému počátku písemnictví,“ stručně okomentoval návštěvu bulharské viceprezidentky starosta Velehradu Aleš Mergental.

Neskrýval radost, že za svého téměř čtyřletého působení ve funkci starosty obce mohl poprvé přivítat zahraniční delegaci, vedenou viceprezidentkou evropské země.

Poté, co si starosta a ředitel Stojanova gymnázia Velehrad Michal Hegr vyměnili s viceprezidentkou dárky, se bulharská delegace v doprovodu velehradských hostitelů odebrala k pamětní desce světců Cyrila a Metoděje, věnované v roce 1936 klubem bulharských studentů někdejšímu jezuitskému gymnáziu.

O hudební entré v bazilice Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje se postaral varhaník Jakub Macek. U oltáře přivítal bulharskou viceprezidentku duchovní správce velehradské farnosti P. Petr Přádka. Oba si spolu vyměnili dárky, pak zazněla modlitba Otče náš v češtině a bulharštině a před krátkou prohlídkou baziliky bulharskou delegací zazněla varhanní skladba, opět v podání Jakuba Macka.

„Návštěvu na obecním úřadě i v bazilice hodnotím velice pozitivně. Je totiž spojena se svátkem sv. Cyrila a Metoděje, který v Bulharsku slavíme 24. května. O Velehradě, začátku cyrilometodějské mise, se učí bulharské děti už na základní škole,“ řekla plná nadšení z první návštěvy Velehradu viceprezidentka Bulharska Ilijana Iotova.