Pontifikální mši svatou v ní sloužil moravský římskokatolický duchovní, pomocný biskup a kancléř olomoucké arcidiecéze osmašedesátiletý Antonín Basler s velehradským farářem Josefem Čunkem.

Úderem nedělní 13. hodiny se v Zimním sále Stojanova gymnázia uskutečnila valná hromada Matice velehradské. Věcné a konstruktivní. Tak lze stručně charakterizovat její jednání. Pro vnitřní potřebu členů byla vydána nákladem 900 kusů Ročenka Matice velehradské.

„Vstoupili jsme do toho letošního nového roku s ujištěním o Božím požehnání. Hospodin k nám obrací svou tvář a do našich životů chce vlévat svou milost a s ní pokoj. Bůh je náš ochránce. Nechejme Boha bdít nad námi po celý rok, aby se mohla naplnit Jeho touha obklopovat nás neustálou péčí, aby v nás nenarazil na žádné překážky či nezájem,“ řekl v projevu na Valné hromadě Matice velehradské její předseda P. Miroslav Suchomel.

Výroba růžiček pro jizdu králů v Kunovicích v roce 2024
Růže pro jízdu králů v Kunovicích vyrábí tetičky v manufaktuře Na Pálenici

S radostí poděkoval celému výboru Matice velehradské a všem jejím členům za ohromný kus obětavé práce, modliteb, podpory při přípravě a uskutečnění množství aktivit v loňském jubilejním roce 100. výročí od úmrtí Světla z Beňova, olomouckého arcibiskupa a moravského metropolity Antonína Cyrila Stojana.

„Zvu vás začíst se do letošní Ročenky Matice velehradské, zvláště připomínající Stojanův rok a živé Stojanovo dílo – sto let exercičního domu Stojanov. Upřímné Pán Bůh zaplať všem, kteří přispěli do devadesátistránkové ročenky 2023,“ zazněla výzva předsedy Matice velehradské k jejím členům.

Arcibiskup Jan Graubner sloužil v neděli 4. února 2024 mši svatou v kostele svatého Floriána v Nedakonicích a požehnal zde oltář.
Arcibiskup Graubner si odskočil na Moravu. V nedakonickém kostele požehnal oltář

První a zakládající valná hromada Matice se uskutečnila ve druhé únorové dekádě roku 2007, tedy po necelých třech měsících jejích stanov. Do první valné hromady Matice velehradské se ke spolupráci na rozvoji poutního a duchovního Velehradu přihlásilo 172 lidí z Česka i ze zahraničí.

K 31. prosinci loňského roku měla Matice velehradská 1 019 členů, jejichž devízou je „dědictví otců“ a mateřství národní víry, která se na Velehradě zrodila. Počet členů Matice velehradské klesl ke konci roku o 13 členů, na 1019. Zemřelí členové byli nahrazeni novými. Zprávu o činnosti Matice velehradské v roce 2023, která prožívala loňský rok především jako „stojanovský, připravila s Petrem Hudcem Věra Bajajová.