Více než šest metrů vysoká fontána, která nese název Pramen živé vody sv. Jana Sarkandra, je dílem akademického sochaře Otmara Olivy z Velehradu. Fontánu napájí voda ze studny, která je ve sklepení Sarkandrovy kaple, hned vedle skřipce, na nějž světce natáhli. Prameni živé vody požehnal i olomoucký arcibiskup Jan Graubner.