„Mám z přednášky velmi dobrý pocit. Nejvíce mě však zaujalo, jak je kardinál ve svých letech veselý a optimistický,“ poznamenala Šárka Kubalová, studentka prvního ročníku velehradského gymnázia.

Při přednášce o slovanské spiritualitě a demokracii Špidlík zdůraznil, že dobré zákony musí vycházet ze svobody a ne naopak, jak se tomu často děje v západních zemích. Také zavzpomínal na konec druhé světové války, kdy ve velehradském gymnáziu vyučoval. Kardinál však také odpovídal na otázky studentů. „Tady jsem jídával polévku, ale děvčata tady nebyla,“ odpověděl Špidlík s úsměvem na otázku, jak se škola od doby, kdy zde působil, změnila.
Také na papeže Jan Pavla II. vzpomněl kardinál s humorem. Špidlíkovou návštěvou byl poctěn i ředitel školy Čeněk Zapletal. „Iniciativa zorganizovat přednášku, kterou si ještě vyslechnou studenti filozofické fakulty v Brně, vzešla od Pavla Ambroze z teologické fakulty. Otec kardinál přijel z Říma na narozeniny kardinála Vlka, kde bude mít hlavní kázaní,“ doplnil ředitel gymnázia.