„Střechy nad kaplemi Panny Marie Matky křesťanské jednoty, Božského srdce Páně, svatého Ignáce a sakristií, což tvoří jakési oboltáří presbytáře, byly už ve značně sešlém stavu. Proto je na nich nutné kompletně vyměnit dřevěné konstrukce a krytinu,“ naznačila Věra Homoláčová, která má na starosti stavební dozor nad rekonstrukcí baziliky. Velehradská farnost na obnovu zmíněných střech a nezbytně dotčených stavebních úprav kolem nich dostala z Programu záchrany architektonického dědictví z Ministerstva kultury České republiky dva miliony čtyři sta padesát tisíc korun. Deseti procenty se bude na renovaci podílet farnost.

„Byli bychom rádi, kdyby první etapa letošních rekonstrukčních prací na bazilice byla ukončena do hlavní velehradské pouti. Vzhledem k tomu, že rozsah poškození střech je mnohem větší, než jsme předpokládali, počítáme s tím, že by jejich rekonstrukce mohla skončit v polovině července. Pak by měla přijít na řadu renovace transeptu a presbytáře,“ plánuje Homoláčová.

Jihovýchodní část velehradské baziliky bude po skončení opravy střech zářit do daleka novou fasádou. Ta bude stejné barvy, tedy světle žluté, jakou při výměně střechy nad bazilikou dostaly vikýře v ní. Barevně nedotčena zůstane jen střední apsida s románskou kamenickou výzdobou.

Již dříve uveřejněné texty naleznete vpravo nahoře v oddíle Související články