Se spoustou projektů připomínajícími život a dílo věrozvěstů vyrukuje v příštím roce uherskohradišťské Slovácké muzeum. Ve spolupráci s Kysuckým muzeem v Čadci například uspořádá výstavu Cyrilometodějský Velehrad, jež zobrazí příchod věrozvěstů a jejich vliv až do dnešní doby. Panelová expozice bude o slavnostech na začátku června vystavena přímo v nejvýznamnějším moravském poutním místě a poté poputuje dále. „Věříme, že přispěje nejen k rozvoji poznání, ale také posílí povědomí společných kořenů Čechů a Slováků a upevní partnerství mezi Zlínským a Žilinským krajem,“ uvedla mluvčí zlínského krajského úřadu Gabriela Sýkorová Dvorníková.

Tím však výčet aktivit muzea nekončí. Na vykopávkách na Sadské výšine pod sídlištěm Východ uspořádá multimediální večer spojený s koncertem, jemuž by měla předcházet i skutečná pravoslavná mše. Ve Staroměstském Památníku Velké Moravy zase světlo výstavních prostor spatří nejvzácnější šperky a zbroje velkomoravských velmožů. Muzeum také k cyrilometoděj­skému výročí vydá trojdílnou publikaci rodinného typu. Čtenáři si v ní užijí faktografickou část, literárně pojatý příběh i elektronickou animovanou aplikaci.

„Jedná se o osobnosti, které výraznou měrou ovlivnily kulturu a vývoj naší země. Zejména mladá generace na to zapomíná, nastává tedy vhodná příležitost jí připomenout význam těchto svatých,“ prohlásil ředitel Slováckého muzea Ivo Frolec.

Úctu dvojici bratří, která Moravě dala vlastní písmo a položila zde základy církve kázáním ve staroslověnštině, neprokáží jen ve velkých kulturních centrech a městech. Například obec Hradčovice ještě letos opraví sousoší soluňských misionářů nacházející se ve vesnici. „Stihneme to do konce roku, aby na výročí bylo vše přichystáno. Restaurování obecní rozpočet vyjde na 120 tisíc korun,“ informoval hradčovický starosta Jan Popelka s tím, že se jedná v pořadí o sedmou sakrální stavbu, jež obec od roku 2006 obnovuje.

S velkou netrpělivostí moravští věřící čekají na informaci, zda na Velehrad při příležitosti významného jubilea dorazí také hlava katolické církve, papež Benedikt XVI. „Jeho cestu řeší Česká biskupská konference. Nejnovější zprávy z minulého týdne od pana kardinála Duky jsou takové, že papež zatím svou návštěvu nepotvrdil. Definitivní ohlášení návštěvy zpravidla přichází čtvrt až půl roku před daným termínem,“ uzavřel mluvčí Arcibiskupství olomouckého Jiří Gračka.