Je pro astronoma složité propočítat se k přestupnému roku s datem 29. února?

Není, na to existují vzorce, podle toho je například možno spočítat různé časové periody, z kterých se skládá velice složitý mayský kalendář. Jedna z kratších period tohoto kalendáře, jehož základní jednotka je 26 000 let, končí 21. prosince 2012. Podle výkladu kalendáře s uzavřením cyklu projde lidstvo očistou, aby očištěno mohlo přejít do nového časového cyklu. Tedy 21. prosinec není spojen s katastrofou, ale s něčím spíše pozitivním.

Jak se dají co nejsrozumitelněji vysvětlit důvody přestupnosti?

Je to snaha korigovat nepřesnosti kalendáře, který si lidská společnost stanovila pomoci délky oběhu Země kolem Slunce, přesněji ze zdánlivého oběhu Slunce kolem Země. Rok má 365 a čtvrt dne. Protože elementární jednotka tohoto kalendáře je den, tak je potřeba čtyř roků, aby jednotlivé čtvrtiny dne vytvořily celistvý den. A tento jakoby den navíc je právě v přestupném čtvrtém roce.

Dnešní rok by měl být podle řady médií i odborníků rokem globálních klimatických změn a nenadálých kosmických událostí, co o tom soudíte?

Domnívám se, co se týká klimatických změn, že i tento rok budeme svědky výkyvů počasí, těžko odhadnout, jak velké výkyvy nastanou. Podle jedné teorie stojí za změnami přesuny hmot velkých planet sluneční soustavy, které mají dopady na změnu uvolňování sluneční energie. To se samozřejmě dotýká Země. Toto takzvané období chaosu ještě nějaký rok potrvá.

Někteří hrozí dokonce tak zvaným přepólováním Země. Mohl byste objasnit, o co jde, jak často k tomuto jevu dochází a jaké průvodní okolnosti jej mohou doprovázet?

Magnetické pole má dipólový charakter, severní a jižní magnetický pól není však totožný s geografickými póly. Při měření v roce 1831 se severní magnetický pól nacházel na sedmdesáté rovnoběžce. V současné době se postupuje k severovýchodu rychlostí kolem šedesáti kilometrů za rok. Během geologické minulosti Země docházelo k výměně polarity magnetického pole. Kdy k tomu dojde nyní, to přesně nevíme. Naposledy se tak stalo před 780 000 lety. A jaký bude mít dopad na člověka? Biosféra už prošla tímto obratem mnohokrát a přežila to.