Ústředním tématem 25. ročníku Dnů lidí dobré vůle je připomínka vydání pastýřského listu Hlas čs. biskupů v hodině velké zkoušky v červnu 1949, kterým začalo v Československu omezování svobody totalitním režimem a pronásledování nejen církve. Moderátoři skrze obrazovku pozvali na velehradské pódium Raymonda Kapauna, synovce statečného kněze a amerického vojenského kaplana Emila Josefa Kapauna.

Tento pozoruhodný muž má české kořeny. V minulosti se vzepřel komunismu a ve svých 35 letech za svou odvahu položil život. „Strýcova láska byla tak hluboká, že dokázal odpustit i těm, kteří ho před více než 70 lety v zajateckém táboře v Severní Koreji mučili a nakonec i zabili. Jeho poselství naděje a laskavosti je stejným poselstvím, jaké i lidé dobré vůle na Velehradě ukazují celému světu,“ uvedl Raymond Kapaun.

Tématem byla blízkost

Za téma letošního Večera lidí dobré vůle organizátoři zvolili blízkost.

„Blízkost je pocit, který je tady na Velehradě obzvlášť intenzivní. Známe duchovní blízkost, lidskou blízkost blízkost rodinnou nebo třeba blízkost hudební. Blízkost je opak individualismu, egoismu, ale také opak osamocení. Blízkost patří mezi základní potřeby člověka. Je hodnotou, kterou si v ideálním případě vychutnáváme při vzájemném setkávání. Blízkostí myslíme zájem o druhé. Dávání a přijímání lásky, ať už manželské, partnerské, přátelské nebo rodičovské. Je to ten pocit, že nám druzí rozumějí a že nás podporují,“ poznamenala moderátorka Marcela Augustová.

Fotogalerie: Večer lidí dobré vůle 2024

Vědci podle slov Jiřího Václavka zjistili, že člověk se v průměru každý rok cítí osamocený 48 dnů.

„Zvlášť my křesťané bychom proto měli být velmi obezřetní a měli bychom být nablízku lidem v našem okolí. Koneckonců, nabádá nás k tomu také papež František, když říká, že církev dnes nejvíc potřebuje schopnost hojit zranění a zahřívat srdce věřících. Vidí církev jako polní nemocnici po bitvě. Je zbytečné ptát se zraněného, zda má zvýšenou hladinu cholesterolu nebo cukru. Je třeba léčit jeho rány,“ řekl další z moderátorů Jiří Václavek.

Dorazily i záchranné složky

Večer lidí dobré vůle začal již tradičně skladbou Velkomoravský chorál v podání Jiřího Pavlici s Hradišťanem. Následovala kapela Jelen, zpěvačka Viki Olejárová s písní Karla Kryla Děkuji, skupina Folk Team s písní Skála, rodina Kolčavových s netradiční písní – svahilským Otčenášem Baba Yetu, Hana a Petr Ulrychovi a Javory Beat. Vše za doprovodu Filharmonie Bohuslava Martinů a dirigenta Stanislava Vavřínka, Sboru Stojanova gymnázia Velehrad, Akademického sboru Žerotín a Slováckého orchestru mladých.

Mezi pozvanými hosty byli zdravotníci, policisté, hasiči, vojáci, dobrovolníci a členové neziskových organizací, kteří pomáhají druhým. „Také dorazili nejvyšší ústavní činitelé – předseda vlády Petr Fiala, místopředseda Senátu Tomáš Czernin, místopředsedové Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Věra Kovářová a Jan Bartošek, místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka nebo ministr zemědělství Marek Výborný,“ uvedl tajemník Dnů lidí dobré vůle Josef Kořenek.

Koncertu předcházela Modlitba za vlast, která se konala v bazilice ve spolupráci s Armádou ČR, dobrovolnými hasiči, Orlem, skauty a dalšími.

Cyrilometodějské slavnosti 2024 vyvrcholí v pátek 5. července v 10.30 hodin na nádvoří před bazilikou lasvnostní bohoslužbou. Hlavním celebrantem bude arcibiskup olomoucký a metropolita moravský Josef Nuzík, kazatelem pak arcibiskup a apoštolský nuncius v ČR Jude Thaddeus Okolo.