Vždyť přehlídka dosavadních stárků a mládků, kteří kralovali zlámaneckým hodům v uplynulých padesáti letech, byla realizačním týmem akce velice dobře připravena. Velmi podařená myšlenka uspořádat setkání vládců hodových chas vzešla letos v zimě od Jiřího Chmely mladšího (26), který šest let organizuje ve Zlámanci slovácké hody s právem.

„První krojované hody byly v naší vesnici v roce 1968. Jejich prvními stárky byli Zdeněk Pavelka s Jarmilou Kunovou, jako mládci jim sekundovali Jaroslav Pánek s Libuší Bernatíkovou. Žel, první hodový stárek Zdeněk Pavelka se dnešního setkání nedožil,“ řekl se smutkem v hlase první muž Zlámance Jiří Chmela starší.

Bez okolků přiznal, že ač se o pořádání hodů v dědině snažila parta nadšenců, v letech 1982 až 1991 se vůbec neuskutečnily. „Od roku 1992 máme hody v obci každý rok, ale sedmkrát na přelomu prvního a druhého desetiletí třetího tisíciletí jsme měli hody bez stárků, třeba jenom s mládky,“ zalovil v paměti starosta.

Neváhal vysvětlit, proč se velmi zdařilé setkání stárků a mládků s jejich představením veřejnosti, předáním jim malého dárku, předtančením „malé chasy“ a večerní zábava s dechovkou Nedakoňanka konají ve sportovním areálu.

„V současné době probíhá rekonstrukce kulturního domu, která je rozdělena do několika etap. Taneční zábava o takzvaných republikánských hodech, které se uskuteční 27. října, na něž už probíhá nácvik tanců dětské i mládežnické hodové chasy, se uskuteční už v částečně omlazeném kulturním domě,“ odkryl plány starosta.

Největší odměnou pro pořadatele byla děkovná slova bezmála čtyřiceti bývalých vládců zlámeneckých hodů a víc než dvou stovek spokojených a nadšených účastníků setkání, které se opravdu vydařilo a zůstane dlouho v jejich myslích a vzpomínkách.