Její název má původ v tom, že někdejší obyvatelé pálili vápno v pecích, kterým se říkalo vápenice.

Zajímavostí je, že až do roku 1900 veškerá půda náležela světlovskému panství a až po zásahu Dr. Antonína Cyrila Stojana si poddaní mohli od vrchnosti vykoupit pozemky, na kterých stály jejich domy.

V roce 1919 se Vápenice oddělily od Starého Hrozenkova, ovšem v roce 1980 k němu byly opět přidruženy. Nakonec se ale v roce1991 znovu oddělily.

Letos tomu je 30 let, co je obec samostatná. V jejím katastru na Mikulčině vrchu, se mimo jiné nachází turisticky atraktivní sjezdovka Lopata.

Vápenice, obec na moravsko-slovenském pomezí. Starostka Anna Kubáníková.
Největší radost mám z rekonstrukce bývalé školy na kulturní dům, tvrdí starostka

Obyvatelé Vápenic jsou hrdí na celou řadu akcí, které se tam v průběhu roku konají a hojně se jich účastní. Patří mezi ně košt páleného, Valentýnská zábava, Fašank se zabíjačkou, stavění a kácení máje se mší svatou u kapličky zvonice zasvěcené Panně Marii sedmibolestné i hodová mše svatá u kapličky při vjezdu do Vápenic zasvěcená k Povýšení Svatého kříže.

„Každoročně pořádáme sraz heligonkářů, na kterém bývá velká účast. Z důvodů koronaviru jsme ale vloni a letos byli nuceni některé akce zrušit,“ prozradila starostka Vápenic Anna Kubáníková.

Do kategorie budovatelských aktivit, které si starostka pochvaluje, lze zařadit například rozšíření obecního úřadu o půdní vestavbu, ve které je také velký vybavený byt a opatření budovy plastovými okny i novou fasádou.

Letos v době covidové, se podle Anny Kubáníkové podařilo vápenickým, zásluhou zastupitele (elektrikáře), předělat elektroinstalaci v přízemí, neboť byla ve velmi špatném stavu.

„Další zastupitel (zaměstnanec obecního úřadu), snížil stropy, položil nové podlahy, vymaloval přízemí a nyní se podílí na výstavbě plotu před obecním úřadem. Ještě budeme investovat do oprav cest, čímž se zabýváme každým rokem. Letos se ještě chystáme udělat novou střechu na bývalé škole (Kulturním domě),“ dodala Anna Kubáníková.