"Snažím se třídit odpad podle všech pravidel, přesto ale kolikrát vidím, jak lidé – někdy i v dobré vůli – hází do kontejnerů věci, které tam nepatří. Špinavé papírové kapesníky, zamaštěné obaly od jídla. Je to smutné," povzdechla si Marie Zábojníková z Uherského Brodu.

Upozornění, že třídění odpadu je třeba brát zodpovědně, vydali v uplynulých dnech například v Bojkovicích. „Do kontejnerů se nesmí odkládat použité dětské pleny, nebezpečný odpad ani živá, či uhynulá zvířata, jak se to v našem městě již stalo," varovalo vedení bojkovického odboru rozvoje města a životního prostředí. Aktuální problém však způsobil hlavně případ, kdy neznámý pachatel vhodil do žlutého kontejneru plastové láhve se zbytky jídel. „Kvůli tomu do odpadu nalezli brouci a larvy a začali se tam množit," popsal situaci starosta Bojkovic Petr Viceník. Obsah žlutých a modrých kontejnerů přitom pracovníci ve sběrných dvorech musejí před lisováním ručně přebírat.

Své zkušenosti má i firma Rumpold, která provozuje skládku odpadu nedaleko Uherského Brodu. Zaměstnanci se tam mezi plasty setkávají jak s použitými plenkami, tak uhynulou zvěří. „Narazili jsme dokonce na zbytky z porážky nějakého zvířete, snad divočáka," řekla obchodní zástupkyně na úseku tříděný odpad společnosti Rumpold Olga Maršálková. Největší potíže jim však způsobují nebezpečné odpady, jako jsou zbytky motorových olejů nebo barev. „I jediný kontejner se špatně vytříděným odpadem přitom může napáchat značné škody. Když někdo vyhodí nádobu s motorovým olejem, může tento nebezpečný odpad znehodnotit až tunu odpadu v autě, které ho sváží," uvedla Olga Maršálková. Plasty pak místo k recyklaci musí putovat do komunálního odpadu. V extrémních případech může nebezpečný odpad ale ochromit i celý provoz. „Vím o situaci, kdy se musela uzavřít celá hala kvůli tomu, že byla v odpadu nebezpečná těkavá látka, která se dostala do ovzduší. Jednalo se zřejmě o čpavek," doplnila Olga Maršálková.

Nejčastější chyby aneb co nepatří do…

- bílého a zeleného kontejneru na sklo: keramika, porcelán, autosklo, zrcadla, zlacená a pokovená skla.

- žlutého kontejneru na plast: mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky, použité dětské pleny.

- modrého kontejneru na papír: celé svazky knih, uhlový, mastný nebo jakkoliv znečištěný papír, pleny.

(Zdroj: jaktridit.cz)