Vzápětí byla ošetřena silnice I/50 v Chřibech, do 9. hodin následovaly všechny další vozovky v okrese. Největší komplikace byly na kostkách, především ve stoupání ve Zlechově a ve Vlčnově u pálenice, nicméně i tam je už situace ošetřena a bez problémů.