Kromě dvousetmetrové atletické dráhy a vnitřního multifunkčního hřiště zahrnuje pískovou plochu pro plážový fotbal i in-line plochu. Výstavbu sportovního areálu kompletně financoval Zlínský kraj částkou necelých devět milionů korun.

Akce se zúčastnil i zlínský hejtman Jiří Čunek. „Z uvedení nového areálu do provozu mám radost. Studentům přeji co nejmenší absenci na hodinách tělocviku. Mnoho lidí se málo hýbe, což je potřeba změnit,“ zmínil Jiří Čunek, který rozesmál přítomné tvrzením, že sportující ředitel školy je v tomto příjemnou výjimkou.

Areál vyrostl na nezastavěné ploše, kde dříve nebylo nic. „Je to pro nás mimořádná událost. Cením si toho, že hřiště představí naši studenti svými sportovními výkony,“ vyjádřil se ředitel školy Rostislav Šmíd. Slavnostní otevření zahrnovalo vystoupení mažoretek a speciální štafetu ve stylu té olympijské. Dva studenti a jedna studentka oběhli atletický ovál s nůžkami v obalu. Těmi pak hejtman a ředitel školy společně přestřihli pásku.

„Hřiště má velké využití, včetně ne tak rozšířených sportů jako plážový fotbal. Je to pro nás velké ulehčení, dosud jsme chodili až na Lapač. Doufám, že moderní areál bude motivovat studenty, aby se sportovních soutěží účastnili,“ uvedl učitel tělocviku Ondřej Hudeček.
Práce v areálu slavnostním otevřením nekončí. Ve druhé etapě ještě přibudou šatny. (bart)