Cenu za podstatný přínos pro město si letos odnesla výjimečná a oblíbená choreografka Ladislava Košíková, která se svou pedagogickou činností a uměleckou prací trvale podílí na kulturním dění ve městě, a také Jiří Zerzáň, který je pokládán za nejúspěšnějšího českého profesionálního trenéra v ženské házené.

„Z celého srdce gratuluji oběma oceněným. V obou případech se jedná o lidi, kteří celému městu v očích odborné i laické veřejnosti i za hranicemi regionu dělají velmi dobré jméno. Město si vysoce váží hodnot, které vytvářejí,“ nechal se v průběhu slavnostního aktu slyšet starosta města Stanislav Blaha. O roku 1997 bylo

Cenou města Uherské Hradiště oceněno už 28 osobností a také jeden umělecký soubor. Letošní slavnostní akt hudebně doprovodil Hradišťan pod vedení Jiřího Pavlici.

Nedělní udílení cen bylo spojeno také s připomínkou třicátého výročí od sametové revoluce v Uherském Hradišti. Na tehdejší dění ve městě zavzpomínali nejen oba ocenění, ale také bývalý ředitel Slováckého divadla Igor Stránský a další protagonisté listopadových událostí Michal Stránský a Jan Gogola. 

35letý Jiří Stuška (vpravo), 42letý Jiří Vašica (vlevo), 36letý Martin Mikloš (uprostřed), všichni tři zdravotničtí záchranáři Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje, oblasti Uherské Hradiště.
Hrdinové! U děsivé kolize na D1 pomáhali záchranáři z Uherského Hradiště