Za dvaatřicet let včelaření neprožil život nudný a díky tomu, že se zcela věnoval tomuto koníčku, vydal v minulých dnech zbrusu novou knihu s názvem Včelí království. Sám ale říká, že bez práce, rodinného zázemí a štěstí člověk dokáže jen málo. Musí se jim však jít naproti a vědět, kdy být na správném místě.

Kdy jste byl na tom správném místě včelaře vy?
Štěstí měli ti lidé, kteří se učili včelaření doma od svých dědů a otců, protože jim měl kdo poradit. Hodně mladých včelařů začíná bez včelařských tradic. Patřím mezi ně i já. Měl jsem velké štěstí, že mou životní cestu zkřížil včelař. Byl to kolega ze zaměstnání, takže osobní kontakt s ním byl velice častý a ve volných chvílích přišla řeč na včely, až jsem si je nakonec pořídil. Kdybych nevčelařil, přišel bych o nádherné chvilky, které u včel trávím. Včely se pro mě staly v dobrém slova smyslu drogou.

Včelařská veřejnost na Slovácku vás zná také jako funkcionáře základní i okresní organizace Českého svazu včelařů (ČSV). Kdy jste se jím stal?
Hned poté, co jsem se přihlásil za člena základní organizace ČSV jsem byl pověřen funkcí jednatele. Třetí volební období zastávám stejnou funkci i v okresním výboru včelařské organizace.

Pomýšlel jste někdy na to, že právě pro děti a začínající včelaře vydáte někdy knihu o včelím království?
Kdyby mně někdo před dvaceti lety řekl, že o životě včel a práci včelaře s nimi někdy vydám knihu, asi bych se tomu v duchu zasmál. Ale při vedení včelařského kroužku jsem zvolil cestu zpracování učiva ve formě volných listů různě xeroxovaných a později seskupovaných, až nakonec vznikla devadesátistránková publikace s názvem Včelí království. Ilustroval ji můj přítel Libor Bordovský z Ostrožské Nové Vsi. Garanci za mé dílko, které vyšlo nákladem dva tisíce kusů, převzal ÚV ČSV.

Komu je kniha Včelí království určena?
Při její tvorbě jsem myslel na děti a mládež, budoucí nástupce starších včelařů. Tudy tedy vedla má cesta a potřeba napsat toto dílko, které by rádo usnadnilo začínajícím včelařům i jejich učitelům v počátcích včelaření předávání zkušeností, což se dosud dělo spíše formou nahodilou. Budu možná trochu neskromný, když řeknu, že knihou Včelí království jsem si dal sám sobě malý dárek k sedmdesátým narozeninám, které za několik dní oslavím.

Zdeněk Skalička