V důsledku parazitárního onemocnění vyvolaného roztočem avizují včelaři v některých regionech Slovácka velké ztráty na včelstvech. Někteří se dokonce obávají, že přijdou o všechna včelstva.

„Podle průzkumu, který jsme si mezi včelaři v okrese udělali, jim uhynulo 30 až 40 procent včelstev, ale ztráty mohou být v průběhu roku ještě vyšší. V době, kdy jsme průzkum prováděli, neměli ještě mnozí včelaři přesný pohled na stavy svých včelstev. Možná, že někteří ani nepřiznali všechny ztráty na svých rojích, aby nebyli terčem posměchu svých kolegů včelařů,“ naznačil Karel Hladiš, předseda okresního výboru Českého svazu včelařů Uherské Hradiště.

Ačkoliv sám včelaří už padesát let a svá včelstva proti varroáze ošetřuje, přišel v důsledku přemnožení včelího parazita o 40 procent včelstev. „Včelařskou veřejnost překvapilo, že následky dvou teplých zim po sobě jdoucích byly horší, než si je představovala,“ potvrdil Hladiš.

Zatímco čísla o úhynu včelstev na Uherskohradišťsku jsou mnohde alarmující, situace na Salaši je podle slov tamního včelařského důvěrníka Stanislava Daňka staršího příznivější. „Včelařům v obci zatím uhynulo pouze šest včelstev, ale některá další jsou zesláblá. Salašští včelaři respektují stanovené zásady pro ošetřování včelstev, za což jim patří dík. Letošní sezona bude pro včelaře ještě náročnější. Bude nutno konat tak, aby nedošlo k dalšímu poklesu stavu včelstev a tím k ještě nepříznivější opylovací činnosti včel,“ zdůraznil Daněk.

Postižen varroázou byl také nivnický včelař Václav Hromčík, známý výrobou medoviny Elisa. „Také mně uhynuly nějaké včelky. A to jsem se maximálně věnoval zdravotnímu ošetření proti varroáze. Příčiny úhynu včelstev vidím ve dvou mírných zimách, které rozmnožování záludného roztoče vyhovovaly. Někteří odborníci tvrdí, že varroáza se šíří stejnou rychlostí, jakou se rozjíždí autobus,“ dodal Hromčík, včelařící už půl století.

Odborníci varují před nebezpečím úbytku včel. „Prudký úbytek včel by totiž znamenal nekvalitní opylování rostlin, což by mělo neblahý vliv na pěstování zemědělských plodin v naší vlasti, ale také na dostupnost, kvalitu a cenu potravin,“ míní zemědělský odborník Martin Tománek.

Na dotaz, zda nebude vlivem úhynu včelstev nedostatek medu, odpověděl shodně se salašským Daňkem: „Nevidíme nedostatek medu tak zle, ani jeho cena by se letos neměla výrazně zvýšit. Někteří včelaři mají ještě zásoby loňského řepkového a slunečnicového medu,“ tvrdí včelaři.