V komponovaném pořadu, jehož autorkou a režisérkou byla už tradičně Stanislava Vaňková, se představila drobotina, která na tvářích sto dvaceti zúčastněných lidí vyloudila úsměv, ale dostalo se jí i potlesku. Tím diváci nešetřili ani v průběhu vystoupení ženského a mužského pěveckého sboru z Kudlovic, v jehož podání zazněly známé i neznámé vánoční písně a koledy. „Zatímco v minulých letech jsme koledování pořádali v kulturním sále naší radnice, letos jsme ho lidem nabídli pod letitým stříbrným smrkem, který roste na naší návsi. Děti i kudlovičtí pěvci byli super,“ uvedla první žena Sušic Vlasta Háblová.