Zatímco všech třináct valných hromad Matice se konalo v řádném a tradičním únorovém termínu, tedy při Zimní pouti, loni se ta čtrnáctá jen velmi těsně stačila uskutečnit v únoru, a to před vypuknutím covidové pandemie.

„Protože protiepidemická opatření neumožnila letos v únoru sdružování více osob, chtěli jsme si vyzkoušet, jaké to bude, když se 15. valná hromada Matice uskuteční v den malé velehradské pouti. S podrobným programem jsme seznámili členy Matice prostřednictvím předpouťového pozdravu,“ řekl Petr Hudec, sekretář Matice velehradské.

Na uplynulý rok činnosti Matice velehradské se její členové mohli na valné hromadě podívat s ještě větším odstupem. „Zmíněná pandemie poznamenala činnost naší Matice stejně jako celou naší společnost. Jsme rádi, že došlo k rozvolnění a dnešní valná hromada se nemusí konat on-line. Přesto, ale nevíme, co nás čeká ve zbývajících měsících letošního roku,“ přemítal Petr Hudec.

V srpnu by se měla uskutečnit pouť Matice a odpoledne hry pro děti a divadelní představení Teátr Pavla Šmída. Ve dnech 16. až 21. srpna se uskuteční 21. ročník Hvězdicové pěší pouti na Velehrad, která by za příznivého počasí měla vyvrcholit na severním nádvoří před bazilikou hudebním festivalem Šroubek.

Ve dnech 26. až 28. září opět povede předseda Matice P. Jan Peňáz Svatováclavskou pěší pouť z Velehradu na sv. Hostýn.

„Zatímco loni v listopadu zhatila covidová pandemie XIII. ročník Cisterciácké pečeti, v plánu činnosti na rok 2021 jsme letošní ročník neinzerovali. Momentálně by bylo nad naše organizační a personální síly takto náročnou akci pořádat. Takže jsme se s výborem rozhodli, že nebudeme usilovat o její uskutečnění z pragmatických a organizačních důvodů,“ informoval Petr Hudec. Věří ale, že 20. listopadu bude moci Matice uskutečnit alespoň Literární pouť.

„Chci poděkovat účastníkům valné hromady za to, že jsou členy Matice Velehradské, že se spolupodílejí na práci tohoto významného poutního místa, jakým Velehrad je,“ pochválil aktivitu členů Matice biskup Antonín Basler.

V závěru valné hromady Matice velehradské proběhla přednáška P. Miroslava Herolda SJ, a to o letošních jubilantech, sv. Ludmile a z Nepomuka Janu.