Setkání s plukovníkem Maděrou z Velehradu, posledním žijícím členem skupiny, která připravovala v roce 1942 atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha, bylo podle zástupkyně ředitele prakšické školy Marcely Chmelové mimořádně zajímavé. „Osobní vzpomínky, popisující strastiplný život bojovníků za svobodu, dětem přiblížily nelehké žití lidí v té době, osobní statečnost, hrdinství i lásku k rodné zemi, za jejíž svobodu byli tito lidé ochotni obětovat vlastní život,“ poznamenala Chmelová.

Maděrovy pohledy do minulosti doplňoval historickými souvislostmi Jan B. Uhlíř z Vojenského historického ústavu Praha. I když se jednalo o téma dětem časově vzdálené, pozorně poslouchaly. „Beseda se uskutečnila v rámci celoškolského projektu s názvem Armáda v minulosti a dnes, kdy žáci zjišťovali informace a zapisovali vzpomínky svých prarodičů a praprarodičů z období 30. a 40. let minulého století. Také se snažili ve svých literárních pokusech vcítit do duše člověka narozeného na začátku minulého století, který žil právě v období 2. světové války,“ vysvětlovala Chmelová.

V další části besedy odpovídal na zvídavé dotazy žáků, týkající se současné armády a obrany země, poslanec Seďa. „Právě jemu patří velký dík za pomoc při našem pátrání a následném kontaktování pana Maděry,“ poznamenala Chmelová. Beseda se stala součástí stonožkového projektu, který si klade za cíl oživit netradiční formou období druhé světové války. To bylo důvodem, proč také zavítala do Prakšic Běla Gran Jensen, prezidentka hnutí Na vlastních nohou – Stonožka. „Školákům jsem kladla na srdce, jak je důležitá lidská vzájemnost a solidarita i pomoc lidem trpících válečnými hrůzami,“ konstatovala Jensen.