Jenže tak jako se začaly prosazovat v nejrůznějších povoláních, která dříve byla doménou mužů, dokázaly ženy, že i správa věcí veřejných jim není cizí. A tak se v uplynulých třiceti letech postupně začaly ženy na Slovácku prosazovat ve funcích starostek obcí i měst.

Život těchto žen, k nimž patří šestačtyřicetiletá Martina Horňáková, historicky první starostka Babic, se na první pohled neliší od ostatních. Ovšem funkce starostky jí přinášejí i více povinností. Musí obětovat jejich plnění i svůj volný čas, což ale chápe jako samozřejmost.

Od malička byla vychovávána k úctě k lidem, otevřenosti, čestnosti a svědomitosti. Tyto vlastnosti jí velmi pomohly při studiu Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, oboru učitelství jazyka německého pro II. stupeň ZŠ.

„Po studiu jsem nastoupila na Základní školu v Babicích, kde jsem setrvala až do doby, kdy jsem se před sedmi lety stala starostkou obce,“ svěří se první žena Babic. Bylo těžké nastoupit do funkce starostky po Miloslavu Maňáskovi.

Jak moc vám v začátcích starostování radami pomáhal?

Bylo to určitě těžké, protože pan Maňásek byl dobrý starosta a pro obec mnoho udělal. V počátcích mi byl ochotným rádcem a učitelem. V případě potřeby tato spolupráce funguje doposud.

Musela jste něco po svém předchůdci měnit?

Ne, nemusela.

Jaké vztahy panují mezi zastupiteli v Babicích?

Myslím si, že velmi dobré. V zastupitelstvu je sedm mužů a osm žen. Dovolím si tvrdit, že všichni táhneme za jeden provaz. Jinak to ani nejde.

Svěřte se, jak se u vás v Babicích v současné době máte?

Máme se dobře a máme radost, že se život vrací do normálu. Přála bych si, aby lidé, kteří v Babicích žijí, byli na svou obec pyšní a dobře se jim v ní žilo.

Covidová omezení ovlivnila celou naši společnost, v čem zkomplikovala život lidem v Babicích?

Covid a omezení s ním spojená zkomplikovala život všem lidem, nejen v Babicích.

Myslíte si, že se lidé z událostí kolem pandemie v něčem poučili?

Snad si více váží svého zdraví.S přicházejícím létem virus přirozeně slábne. Postupně sundáváme ze svých obličejů roušky a respirátory.

Mají lidé ve vaší obci obavy, že se v podzimních dnech opět covid vrátí, třeba v jiné mutaci?

Spousta lidí v mém okolí si to myslí. Rozhodující je nyní očkování.

Odhadněte, kolik obyvatel vaší obce se už nechalo naočkovat?

To netuším. Ve Zlínském kraji je to přes 20%, což není žádná sláva. Lidé z mého okolí se ale očkovat nechali.

S jakým rozpočtem jste hospodařili vloni, s jakým to bude letos?

Několik let schvalujeme rozpočet jako schodkový. Vloni jsme hospodařili s příjmy ve výši přes 66 milionů korun, s výdaji ve výši přes 73 milionů a sedmimilionovým schodkem. Letos je naplánován schodek vyšší, ale uvidíme, co se podaří proinvestovat v letošním roce a co přesuneme na příští rok.

Co byste chtěli v tomto volebním období v obci a pro občany udělat?

Všechny investiční akce, které letos připravujeme, asi nestihneme. Chceme postupně dál pokračovat v opravách místních komunikací, chodníků a veřejného osvětlení. Připravujeme projekt na nové multifunkční hřiště.