Pomoc je určena pro lidi trpící psychickým onemocněním, které je omezuje při fungování v běžném životě. Péče je zaměřená na podporu všech složek klientova života a poskytuje mu podporu zároveň ve zdravotní, tak i sociální oblasti.

Pomoc je uskutečňována buď v přirozeném prostředí nemocného, tedy v rodině nebo v komunitě, ale může být také ambulantní v prostorách Centra duševního zdraví.

Smyslem tohoto centra je zapojit duševně nemocné znovu do společnosti a umožnit jim tak žít dál svůj život mezi svými příbuznými a přáteli s adekvátní podporou služeb.

Nedílnou součástí péče je i pomoc rodině nemocného se zprostředkováním informací o nemoci a při konkrétních problémem v souvislostí s onemocněním.