Řada lidí očekávala příjezd prezidenta už desítky minut před ohlášeným příjezdem. Dobrou náladu udržovala cimbálovka Babica. Z uherskobrodské zbrojovky se prezidentská kolona dostavila na čas. Časový harmonogram ostatně prezidentův tým poctivě dodržoval celý týden. Na úvod nemohlo chybět uvítaní starostou města Květoslavem Tichavským a tradiční chléb se solí. Ten panu prezidentovi nabídl krojovaný pár z letošní mařacké chasy. Mařacký chleba, stejně jako chléb ve Valašských Kloboukách, panu prezidentovi chutnal a tak krajíc poctivě snědl celý.

„Jsme kraj, tradic, vína a folklorů," poznamenal během úvodní řeči starosta města Květoslav Tichavský. To však jistě nemusel panu prezidentovi připomínat. Stejně jako ve Zlíně i do Uherského Hradiště dorazil protestující zlínský písničkář Ziggy Horváth, který třímal transparenty s nápisy „Stop totalitě" „Stop Zemanovi". Miloš Zeman se se svým příznivcem pozdravil a vysvětlil přítomným lidem, že se jedná o „fanouška", který jej provází celým krajem. Ostatně ve Zlíně dostal Horváth také možnost vznést na prezidenta první dotaz. Na všech setkáních byla témata dotazů veskrze podobná. Řešení vládní krize, korupce a zlodějiny, názor na církevní restituce. Přesto v Uherském Hradišti zazněl i zajímavý dotaz. Týkal se aktuální situace v Sýrii.

„Pane prezidente, mám kolegu ze Sýriie. Přímo od něj vím, že situace není vždy taková jak se dovídáme. Chtěl bych se vás zeptat na váš názor, vaše stanovisko. Nebylo by třeba udělat nějaké gesto? Ptal se muž z davu na prezidentův názor.

„Konflik v Sýrii není boj dobra proti zlu. Ale boj dvou zel. Na jedné straně je sekulární diktátor, na straně druhé radikální islamisté. Můj názor je takový, že ozbrojená intervence zde nic nevyřeší. A to právě proto, že je to boj zla proti zlu," prezentoval Miloš Zeman svůj názor na aktuální situaci.