Chráněné bydlení na Slováckém náměstí je v pořadí už 12. adresa ve Zlínském kraji, kde krajem zřizovaná organizace Sociální služby Uherské Hradiště vytvořila nový domov pro lidi se zdravotním postižením.

„Podporujeme proces transformace sociálních služeb, protože klienti jsou zde vedeni k samostatnosti a mohou v daleko větší míře, nežli v ústavním zařízení, rozvíjet své schopnosti a dovednosti, což jim otevírá zcela nové možnosti k seberealizaci a k pocitu spokojenosti,“ uvedla radní Zlínského kraje Michaela Blahová, zodpovědná za sociální záležitosti, rodinnou politiku a neziskový sektor.

Příprava klientů na nový způsob života byla podle jejích slov dlouhodobá a náročná, ale rozhodně se vyplatila. „Nyní začínají bydlet ve dvou čtyřčlenných domácnostech, které se velmi podobají běžnému způsobu života většiny lidí v naší společnosti,“ řekl ředitel Sociálních služeb Uherské Hradiště Bronislav Vajdík.

První chráněná bydlení tohoto typu přitom otevřeli již v roce 2015. „Podle toho, jak se postupně všechna osvědčují v praxi, víme, že jsme se vydali správnou cestou,“ dodal Vajdík. V objektech, které jejich majitelé pro potřeby sociálních služeb na vlastní náklady rekonstruují, platí Zlínský kraj dlouhodobý nájem.