O kolik klientů z obou DZP (Vincentinum a Buchlovská) bude pečováno v nově vzniklé DZP Velehrad, případně kam se přesunou jejich zbylí dřívější klienti?

Od 1. července došlo pouze ke změně organizační jednotky, tzn. v obou domovech zůstává služba domov pro osoby se zdravotním postižením. DZP Vincentinum se stará o 39 postižených a DZP Velehrad Buchlovská o 87 postižených.

V jakých prostorách bude DZP Velehrad působit, kolik bude mít celkem zaměstnanců a o kolik klientů se budou ti zaměstnanci celkem starat?

K 1. červenci zůstala na Velehradě obě dvě stávající místa, ve kterých je nadále poskytována sociální služba domov pro soby se zdravotním postižením, a to Vincentinum a Buchlovská. Počet zaměstnanců k 1. červenci bude organizační jednotka Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad čítat 111 pracovníků.

Na pozici vedoucího DZP Velehrad podle Vašich slov vybrala výběrová komise z přihlášených uchazečů nejvhodnějšího zájemce, kdo jím je, kolik mu je let a kde působil před tím?

Novou vedoucí je od 1. července Michaela Ungerová, má 47 let, profesně pracuje v sociální oblasti, předchozí působení v sociální službě ve Zlíně. Zná oba domovy, DZP Buchlovská i DZP Vincentinum, protože v obou těchto zařízeních pracovala, a to celkem 10 let.

K jakému využití budou sloužit ty prostory někdejšího DZP Vincentinum a DZP Buchlovská, které se pro DZP Velehrad stanou případně nadbytečnými a komu budou nabídnuty?

Od 1. července se stále v obou poskytuje služba domov pro osoby se zdravotním postižením. Aktuálně se vyhodnocují potřeby a možnosti prostor pro nově stanovenou organizační jednotku. V transformaci postupujeme citlivě. Pokud se budou uvolňovat prostory z důvodu nižšího počtu klientů, bude přednostně využíváno Vincentinum.

Reagovala paní Černošková nebo pan Tomsa na vaši výzvu k osobní schůzce v souvislosti s Vincentinem?

Ne, nereagovala.

Michaela Blahová se narodila 19. června 1969 ve Zlíně. Od roku 2016 je zastupitelkou a radní Zlínského kraje, od roku 2018 zastupitelkou města Zlín. Je členkou KDU-ČSL.