O letošní první zářijové sobotě tomu tak nebylo. Hodová chasa, jejíž kroje byly pastvou pro oči, ale i věřící občané Sušic zamířili dvě hodiny po poledni ke kapličce Panny Marie v centru dědiny. U ní začaly mší svatou, kterou celebroval duchovní správce jalubské farnosti páter Pawel Biliňski, mariánské hody.

Po mši svaté se vydala vyšňořená chasa v čele s podstárkem Danielem Kutálkem pro stárky, přesně podle folklorních zvyklostí. Zápis do historie sušických hodů, přinesly ty letošní, svěřila se starostka Ladislava Vlachynská.

„Rok od roku společnými silami stárky těžce hledáme, odmítnout se ale přece nikdy nedáme. Jedni chtěli stárkovat už minulý rok, druzí nám prý chtějí stárkovat až napřesrok,“ nechala se slyšet první žena Sušic.

Bez okolků dodala, že letos Rudžíkovi zachránili celou dědinu. Když do kroje nastrojili Lukáše a Karolínu.

„Kozáčkovi hned přispěchali na pomoc, aby hody byly, jak se patří a muzika hrála při hodech pro radost. Kristýnu a Zdeňka vystrojili, aby se ty naše hody, jaksepatří podařily,“ dala průchod pocitům sušická starostka.

O hladkých průběh mariánských hodů se starali jejich vládci, Lukáš Hofman s Karolínou Rudžikovou, jejich pravou rukou byli mladší stárci, Zdeněk Schoř s Kristýnou Kozáčkovou, která stárkovskou krizi zažehnala spolu Tomášem Skopalem v roce 2015, kdy v obci stárkovali. O rok později prožívali v Sušicích už třetí stárkovskou krizi a Kristýna Kozáčková, jako stárka v roce 2015, musela sama vynést právo z hasičské zbrojnice.

„Bez práva by hody ztratily ten správný slavnostní ráz. V nesení načančaného práva, ale také dortu, se v průvodu po vesnici všechny zúčastněné krojované páry vystřídaly a společně je hlídaly,“ neodpustila si pár slov Kristýna Kozáčková.

A jak velí starodávný zvyk, k obecnímu úřadu se v sobotu přišla chasa o povolení hodů přihlásit.

„Tož vítám vás milá chaso, raduju se velice, že sa vám podařilo udržat ty hodové tradice. Chaso, dám vám radu, jak z té kaše ven, příští rok už žádné stárky shánět nebudem. Už dnes večér na muzice, vyvinete nátlak, abychom zas za rok, nemoseli tápat,“ předestřela starostka svou představu o hodech v příštím roce.

Při hodové veselici vyhrávala v areálu TJ Sušice k tanci a poslechu dechovka Boršičanka s cimbálovou muzikou Cifra. V neděli dopoledne se vydala chasa na hodovou obchůzku po dědině.