Mohl byste v souvislosti s koronavirovou pandemií přiblížit situaci ve Vatikánu, Římě, potažmo v Itálii?

Počátkem roku by nás asi ani ve snu nenapadlo, jak mimořádný bude příchod letošního jara, a to nejen ve Vatikánu, Římě a Itálii, ale postupem času i v dalších částech světa. Když jsme ve čtvrtek 6. března ve Vatikánském rádiu pořádali vzpomínkovou akci u příležitosti 70. výročí umučení číhošťského faráře Josefa Toufara, věděli jsme, že se jedná o poslední společenský podnik ve Vatikánu před odvoláním všech dalších na neurčito kvůli prevenci před koronavirem. Netušili jsme však, že se život ve Věčném městě zakrátko tak radikálně změní a že ani po Velikonocích nebudeme vědět, kdy budou přísná vládní omezení odvolána. Člověka až mrazí při pohledu na všechna ta známá místa v Římě, obvykle obsypaná lidmi a nyní zející pustotou a prázdnotou. V dříve radostí překypující metropoli nyní vládne smutek a podivné ticho. Římané, kteří jsou živí, upovídaní a zvyklí se stále někde sdružovat, jsou nyní nuceni pobývat doma, a když už vyjdou v odůvodněných případech ven, jsou zasmušilí a ustaraní…

Nakolik se potýkáte s aktuálními protiepidemiologickými opatřeními přímo na velvyslanectví?

Jsem s celou rodinou po celou dobu krize v Římě a neodjel ani nikdo z mých kolegů. Mimořádné situaci jsme po dohodě s ústředím pochopitelně přizpůsobili i pracovní režim našeho velvyslanectví, které je nadále otevřeno, funguje nicméně v omezenějším režimu, jako ostatně spousta jiných úřadů a podniků.

Jaká bezpečnostní opatření panují kolem vás. Jakým pravidlům jste se museli v souvislosti s odoláváním nákaze podřídit?

Ta pravidla jsou v zásadě podobná těm, která jsou dnes v platnosti i u nás doma v České republice, i když bych možná vypíchl jednu viditelnou výjimku, a sice že zde není povinnost nosit roušku, jakkoli se to silně doporučuje a většina lidí, které potkáte na ulici, ji na sobě má. Jinak i tady jsou už několik týdnů zavřené školy, takže naše děti teď mají výuku on-line. Od 11. března se tady pohybuji prakticky jen mezi úřadem a rezidencí, do města jinak vycházíme opravdu jen sporadicky, většinou jen na nákup potravin. Základními sanitárními balíčky, obsahujícími roušky a antibakteriální gely byla ambasáda vybavena.

Šéfredaktor Slováckého deníku Pavel Bohun
Papežova lípa na Velehradě je nadčasový symbol

Jak jste v této souvislosti oslavil Velikonoce?

Letošní Velikonoce byly samozřejmě jiné i pro nás ve Vatikánu. Na Velký pátek mě, podobně jako i ostatní členy diplomatického sboru, po telefonu pozdravil státní sekretář Svatého stolce kardinál Parolin a vatikánské velikonoční triduum jsem letos prožil jako milióny lidí na celém světě, tj. zprostředkovaně díky přímému televiznímu přenosu, a nikoli osobní účastí na papežských bohoslužbách v bazilice sv. Petra.

Co si myslíte o šířící se nákaze v Itálii, jak to tamní obyvatelé zvládají?

Itálie patří mezi koronavirem nejvíce zasažené země, ve statistikách se uvádí, že následkem nákazy tady už zemřelo více než 20 tisíc lidí. Italové na jednu stranu chápou, že vláda musela radikální opatření zavést, na druhou stranu by si už jistě přáli jejich uvolnění. Mnozí se upírali k Velikonocům s nadějemi, že by po nich mohla vláda přísný režim přece jenom rozvolnit; k jejich zklamání však vláda s ohledem na stále vysoké počty nakažených, hospitalizovaných a zemřelých prodloužila novým dekretem restriktivní opatření do 3. května.

Nakolik je podle vás reálné, že letos Itálii budou moct navštívit turisté?

To se dnes nedá odhadnout, neboť čelíme něčemu bezprecedentnímu. Je to nový fenomén, který si rozhodně netroufám bagatelizovat. Navíc nemůžeme ani vyloučit scénář, kdy se nám už bude zdát, že jsme z nejhoršího venku, a v některém regionu se rozhoří nové agresivní ohnisko krize. Moc bych si přál, aby se do našich měst a vesnic co nejdříve vrátil obvyklý ruch a život, je však jasné, že budeme muset přinejmenším ještě pár týdnů v omezeném režimu vydržet…

Václavu Kolajovi je 48 let a pochází ze Strání. Po maturitě na Gymnáziu J. A. Komenského v Uherském Brodě vystudoval historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Po ukončení studia v roce 1996 nastoupil na Ministerstvo zahraničních věcí ČR, kde začínal na diplomatickém protokolu a poté se řadu let věnoval vztahům naší země s Evropskou unií, nejprve na ministerstvu zahraničí, později na velvyslanectví v Londýně a stálém zastoupení v Bruselu. Později působil také na velvyslanectví ve Washingtonu. V letech 2016-17 zastával funkci náměstka ministra zahraničí. Od září 2018 je mimořádným a zplnomocněným velvyslancem České republiky při Svatém stolci, Suverénním řádu maltézských rytířů a Republice San Marino. S manželkou Danou mají dceru Emmu a syna Kryštofa. Rád čte, cestuje a sportuje.

Svatba. Ilustrační foto.
Hradišťská radnice hlásí obnovení svatebních obřadů i změnu úředních hodin