V téměř tříhodinovém pořadu vystoupil například mužský sbor Boršičané, cimbálová muzika Ženičky a ženský sbor Klebetnice nebo Jasenka z Blatničky. Nechybělo ani společné zpívání starostů, při kterém přišli první muže a ženy mikroregionu podpořit kolegové z jiných obcí. O vínečku zpíval například starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha, starosta Stříbrnic Petr Matoušek nebo starostka Kunovic Ivana Majíčková. Ta si se starostou Ostrožské Nové Vsi Pavlem Botkem i zatancovala. On sám pak vystřihl dvě verbířská čísla. V závěru došlo k dražbě více než desetikilového hroznu, který mikroregion nesl v průvodu a pocházel z vinohradů v Blatnici pod Svatým Antonínkem. Protože se nezapojili diváci, vydražil ho Pavel Botek za tisíc korun.