A takový je sedmapadesátiletý Jaromír Klečka, působící druhé volební období ve funkci starosty Nedakonic. Po skončení studia na Gymnáziu v Uherském Hradišti pracoval jako vedoucí ekonom Okresního výboru svazu tělesné výchovy, před nástupem do uvolněné funkce starosty působil jako provozně ekonomický manažer v televizi Slovácko.

Jak vypadá typický pracovní den starosty?
Povolání starosty není o pracovní době, je to služba veřejnosti a tak je ji třeba vnímat. Problémy, které je nutné řešit, přicházejí bez ohledu na to, zda je pondělí, sobota nebo neděle. Pravda, značnou část věcí, které s lidmi přímo řeším, by mohl vyřídit třeba někdo z pěti členů obecní rady. Ale takhle se dovídám o spoustě věcí, které by možná šly mimo mě, a to by byla škoda.

Na starostu se spoluobčané často obracejí s prosbou o radu. O jakou nejčastěji jde? S jakými nejčastějšími stížnostmi za vámi lidé přicházejí?
Je milé, když se někteří občané domnívají, že starosta přece musí vědět a rozumět všemu. Přiznám se, že v mém případě tomu tak určitě není, ale pokud to jen trochu jde, tak se snažím každého vyslechnout. Když neumím poradit sám, tak třeba vím, kam se obrátit a rád pomůžu. Pochopitelně jsou i občané, kteří se přijdou na starostu vykřičet a třeba si trochu vylít zlost. Nezlobím se na ně, ba naopak, jsem rád, když si můžeme říct věci z očí do očí, než roznášet polopravdy někde za zády. Ne každý bývá spokojen, ale alespoň víme, na čem jsme.

Prohlídka obce Nedakonice. Čistírna odpadních vod.
Obnova Čistírny odpadních vod v Nedakonicích přišla na více než 30 milionů

Covidová omezení ovlivnila celou naši společnost, v čem zkomplikovala život občanů Nedakonic?
Koronavirová omezení se citelně dotkla všech oblastí života celé společnosti, a to se pochopitelně odrazilo na životě každého z nás. Nejcitelněji to v obci odnesly společenské organizace, které jsou mnohdy závislé na pořádání společenských a kulturních akcích. Lidé se přestali stýkat a hlavně komunikovat mezi sebou. Dá se říct, že když se odpoledne a večer projdete po obci, jako by se život zastavil. Žádné společenské akce, plesy, hody, pravidelný nedělní fotbal či posezení s přáteli v místních hospůdkách. Lidé se mnohdy uzavřeli sami do sebe a mám trochu obavy, že návrat do normálního života bude pro mnoho z nás poněkud složitý. Pevně věřím, že pokud bude vůle ze strany všech spoluobčanů, tak snad vše dobře dopadne.

Odříkání bylo už dost pro všechny. Nyní to bude chtít jen pevnou vůli a chuť dohnat všechno, co jsme zameškali. Myslíte si, že se lidé z událostí kolem pandemie v něčem poučili?
Každý vnímá situaci jinak. Lidé, kterých se nemoc bezprostředně dotkla, ji vidí jinak, než ti, které zatím covid nepostihl. Někteří lidé jsou nepoučitelní do té doby, než je něco postihne. A nejhorší pak je, že hledají viníka jinde a nezačnou u sebe.

Co byste chtěl v obci změnit nebo vybudovat ve středně a dlouhodobém výhledu? Co se vám v obci doposud dosáhnout nedaří?
Prioritou je udržování obecního majetku. Vše, co se zanedbá, může stát obec v příštích letech daleko víc.

Chceme postupně opravit veškeré komunikace v obci, obnovit zeleň vysázením nových stromů. A hlavně zachovat nebo popřípadě rozšířit služby v obci. A co se nám nedaří?
Mám obavy, že se ani brzy nepodaří, to je vytvoření nových stavebních míst, jelikož obec nedisponuje stavebními pozemky.

Marie Kedroňová z Nedakonic se může pochlubit krásou slováckých krojů, které ušila.
Kroje jsou pro ženu z Nedakonic láskou i řeholí

S jakým rozpočtem hospodařila obec v roce 2020, s jakým to bude v letošním roce?
V roce 2020 byl náš rozpočet v příjmech 29 milionů korun, ve výdajích 44 milionů korun. Pro letošní rok máme naplánovány příjmy ve výši 17,6 milionu a ve výdajích 16,7 milionu korun. Vše bude ovšem záležet na příjmech od státu. Všichni dobře víme, že ekonomika a státní rozpočet jsou v obrovských problémech. Nebojím se říct, že je to v tuto chvíli obrovská loterie. Děláme všechno pro to, abychom obec nezadlužili. Dluhy se udělají velmi lehce, ale se splácením může být problém.

Každý správný rozhovor by měl asi končit otázkou na nejbližší plány do budoucnosti obce. Ovšem v dnešní složité a nejisté covidové situaci je možná taková otázka trochu naivní, ne?
Neberu tuto otázku jako naivní. Musíme být připraveni na všechno. Plánovat musíme za každých okolností a být připraveni řešit věci operativně. Vše bude ovšem odvislé od finančních možností. Dnes víme, že jsme schopni připravit projekty tak říkajíc do „šňůrek“, abychom v případě dostatku financí mohli okamžitě začít budovat. Nemůžeme jen sedět a čekat, že se to pak nějak udělá.