„Přivřete oči, že máme jenom jedny stárky. Zase za rok sa to otočí," slíbil stárek Aleš Horna.

Přesto starostka Popovic Jitka Nováková právo chase udělila pod podmínkou, že v příštím roce povede hody opět čtveřice.

„Ani trnek sa letos neurodilo, tož asi aj na počtu stárků sa to odrazilo. Šak aj v takovém městě jak sú Kunovice vedli letos loňští stárci chasu k muzice," přimhouřila oči starostka, zatímco okolí popovického obecního úřadu praskalo ve švech nejen pod náporem krojovaných, ale i obyvatel obce a návštěvníků.

Ty potěšily nejen tance a písně samotné chasy, ale i další vystoupení, o které se postaraly například děti z folklorního souboru Popovjánek.

Ve večerních hodinách program pokračoval hodovou zábavou s dechovou hudbou Hradčovjanka a cimbálovou muzikou Čardáš.

Hodové veselí však v Popovicích neskončí ani v neděli – v dopoledních hodinách se uskuteční mše svatá za účasti krojované chasy a o půl druhé si krojovaní zopakují průvod skrz Popovice.