Kromě oficiálních vín požehnal tamní farář Petr Souček několik desítek mladých vín od polešovických vinařů, například od Nikodéma Míši, Jaroslava Bednaříka nebo od Františka Bartošíka. „Můj syn Ježíš Kristus na svatbě v galilejské proměnil vodu ve vínu. Neboť tys, Bože, stvořil tento nápoj pro radost lidského srdce a tvá moudrost jej pro nás připravila jako předobraz budoucí věčné hostiny," pronesl k několika desítkám návštěvníků akce P. Petr Souček.

Žehnání svatomartinských vín se v Polešovicích konalo už pošesté. Akce začala v době, kdy tamní vinařství Vaďura žádalo a získalo ochranou známku svatomartinské víno. Po oficiální části si všichni společně připili a pak začalo už volné koštování za doprovodu zpěvu mužského sboru Chlapi z Vážan a cimbálové muziky Kapka.