„Pantheon bude zaměřený na prezentaci šperků a dalších vzácných nálezů z období 9. století našeho letopočtu, z období Velké Moravy u nás a na Slovensku, ale třeba také z území Polska, Maďarska a Rakouska. I tam byla kromě našeho území výroba šperků ovlivněna Velkou Moravou,“ stručně osvětlil starosta Modré Miroslav Kovářík prezentaci budoucí vzácné klenotnice v archeoskanzenu na Modré.

„Protože už víme, že na ploše skanzenu existovalo pravěké i středověké osídlení, tak výkopovým pracím začal před 14 dny předcházet záchranný archeologický výzkum, který provádí Centrum slovanské archeologie Moravského zemského muzea se sídlem v Uherském Hradišti. Teprve až archeologický výzkum skončí, budou zahájeny výkopové práce velkými bagry až do hloubky téměř devíti metrů,“ informoval vedoucí Centra slovanské archeologie v Uherském Hradišti Luděk Galuška.

Varhany v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Uherském Hradišti-Mařaticích prošly obnovou. V celorepublikové soutěži Památka roku 2022 získaly třetí místo.
Obnova varhan kostela v Mařaticích získala bronz v soutěži Památka roku

V místech archeologického výzkumu, jehož vedoucím je archeolog Jakub Langr, byly objeveny dva hroby, pravděpodobně z raného středověku (9. století) s klasickou orientací západ východ.

Kostru porušila orba

„První kostra je výrazně porušena novodobou orbou, protože byla velice mělce zahloubena. Jde o polovinu lidského skeletu. Druhá kostra byla zahloubená do hlubšího hrobu, takže není tolik porušená. Odkrytá byla zatím jen z poloviny. Zdá se, že by mohlo jít o muže, ale to nám řekne až antropolog,“ sdělil archeolog Luděk Galuška.

Dodal, že hroby z období Velké Moravy bývají často roztroušeny v Modré po větší ploše.

V místech záchranného archeologického výzkumu byly nalezeny jámy a objekty z doby halštatské, asi šest set let před naším letopočtem.

„Stopy kulových jam, o kterých toho zatím moc nevíme, patří pravděpodobně do doby halštatské nebo mohou být z 20. století, kdy zde existovalo velké zahradnictví,“ přemítal Luděk Galuška.

„V úterý 21. března byl v halštatském objektu dokonce nalezen velký vícebarevný korálek s očky, pravděpodobně z období 2600 let před Kristem,“ řekl spokojeně starosta Modré Miroslav Kovářík.