"Miroslav Kovářík přednášel také o významu mokřadů a o ramsarské úmluvě, která zapříčinila vznik světového dne," popsala za pořadatele Jarmila Kasperová. Přítomní se skrze video a fotodokumentaci dozvěděli více i o stavbě mokřadů v Podolí. Protože obec uvažuje nad tím, jak čistit vodu, či se připojit na Uherské Hradiště nebo pořídit kořenovou čističku, pozvali u této příležitosti odborníka na kořenové čističky Michala Krišku. K dokreslení přednášek se poté zájemci přesunuli k mokřadům Kačinec a Přední díly. Tam se například dověděli, jaká zvířata v okolí žijí.

"Kromě zajíců, srnčí a jelení zvěře, zde lze vidět jezevce, lišku, různé druhy žab nebo volavky. Někteří tvrdí, že zde spatřili i psíka mývalovitého," vyjmenoval Lubomír Novotný. Po exkurzi na mokřady pokračoval Světový den mokřadů v Podolí plány diskuzí s obyvateli a plány Podolí, jak zvelebit krajinu v okolí. "Lidé tady chodí rádi na procházky. Když jsme budovali mokřady, lidé čekali, že se tam bude dát koupat nebo lovit ryby. I proto uvažujeme nad zbudováním rybníka. Máme vytipovaná dvě místa s obecními pozemky. A samozřejmě nám chybí naučné stezky okolo mokřadů," dodala Jarmila Kasperová.