Tamější obyvatelé tak nemusí nad touto povinností ani přemýšlet. „Je to ale samozřejmě něco za něco. Zároveň jsme totiž zvýšili koeficient daně z nemovitosti, takže ten výpadek příjmů se nám tímto dorovná. Nevím o nikom, kdo by tento princip v našem nejbližším okolí rovněž praktikoval, takže uvidíme, jak se nám to osvědčí," vysvětlil netradiční krok starosta Ostrožské Nové Vsi Pavel Botek.

A jelikož tamější obyvatelé prozatím neobdrželi aktuální výměr daně z nemovitosti, zatím novinku nechtějí příliš hodnotit.

„Pravdou je, že nemusíme chodit nikam na úřad platit popelnice, fasovat značky a pak je na popelnice lepit. V tomto je to určitě výhoda. Prostě přijde platba z finančního úřadu, kterou jednou ročně uhradíme a o víc se nemusíme starat. Ale jelikož zatím neznám výši daně z nemovitosti, zatím nevím, do jaké míry to pro mě bude výhodnější, či ne," zhodnotil novinku Petr Kostrůnek z Ostrožské Nové Vsi. Někteří ale mají jasný názor.

„Jakožto firmy se nás tento krok netýká. Poplatky totiž hradíme přímo zpracovateli našeho odpadu, nikoliv obci. Ale jako fyzická osoba tomuto opatření příliš nefandím. Jsem totiž ekologicky zaměřený, preferuji třídění odpadu a naopak bych zavedl poplatek za odpad co nejvyšší. Měl by se nějak odvíjet podle hmotnosti. Kdo kolik vyprodukuje, tolik by měl za odvoz odpadu platit," nabídl jiný pohled Bohumil Kusák, spolumajitel novoveského Řeznictví U Kusáků.

Co vedení obce vedlo k takovému netradičnímu kroku, objasnil její starosta. „Pojali jsme to tak, že odpad tvoří nemovitosti. S touto problematikou jsou vždy spojené dohady o tom, koho od poplatku osvobodit a koho ne, komu dát úlevy, jestli dětem, studentům či důchodcům… Bereme to prostě tak, že daň z nemovitosti, která slouží na budování inženýrských sítí, může také sloužit jako služba odvozu odpadu z té konkrétní nemovitosti. Jedná se vlastně jen o přesunutí finančních prostředků," vysvětlil Pavel Botek.

I když obyvatelé obce nejspíš ještě netuší, do jaké míry to bude pro ně ziskové či ztrátové opatření, první odhady se už objevují.

„Co jsem se doslechl jak je to opatření nastaveno, mělo by být výhodnější pro větší domácnosti s vícero lidmi, pro samostatně bydlící osoby pak už méně," nastínil první odhady Petr Kostrůnek.

O podobném kroku prozatím neuvažují například v sousední Ostrožské Lhotě. „Pokud vím, ten poplatek za odpad není u sousedů zrušený úplně, ale spíš je pouze přesunut do poplatku z daně za nemovitost. My o podobném opatření prozatím neuvažujeme," uvedl pro Slovácký deník starosta obce Antonín Jelének.

V této obci platí obyvatelé za odpad ročně částku 500 korun za osobu, osvobozeny jsou od této platby děti do šesti let a senioři.