Cimbálová muzika Višňa a sólisté, Mužský pěvecký sbor, Děvčice z Háječku a dětský pěvecký sbor Kameňáček. Pořad uváděl Vojtěch Radoch, který na úvod přivítal starostu Ostrožské Lhoty Antonína Jelénka s manželkou, místního faráře Miroslava Reifa a primáše cimbálové muziky Burčáci a známého folkloristu Františka Ilíka.

Na konci zhruba devadesáti minutového programu poděkoval primáš cimbálovky František Hájek posluchačům za návštěvu a pozornost. Právě cimbálová muzika Višňa byla hlavním organizátorem celé akce. Její šéf trochu překvapivě oznámil, že na příštím koledování už vystoupí jenom jako pozvaní hosté.

Lhotská cimbálovka už nebude hlavní organizátor koledování. Cítíme, že je třeba předat štafetu.“ František Hájek – primáš cimbálové muziky Višňa

„V roce 2008 se naše cimbálová muzika této akce zúčastnila poprvé. Do programu jsme přispěli několika koledami. Od roku 2009 jsme již s plnou zodpovědností připravili jako organizátor celý program, abychom ještě víc umocnili kouzlo vánočních svátků ve Lhotě. Připravili jsme si pro vás více než stovku koled a vánočních písní, které předneslo přes dvacet muzikantů a zpěváků.

Téma Vánoc je krásné a dalo nám hodně zkušeností. Nyní cítíme, že je třeba předat štafetu hlavního organizátora celé akce zase dál. Věřím, že místo hlavního organizátora se podaří zaplnit jiným domácím tělesem. Tradice vánočního koledování může pokračovat. Za celou muziku už teď můžu slíbit, že zahrát pár koled určitě neodmítneme,“ řekl primáš lhotské cimbálovky František Hájek.

Na úplný závěr ještě vystoupil první muž Ostrožské Lhoty Antonín Jelének, který připomněl nedávnou rekonstrukci místního kostela.

„Není to tak dávno, co se v našem kostele usazoval prach při obnově chrámu, který je starší více než sto let. Dnes se náš chrám změnil v chudý chlév, abychom v něm přivítali děťátko, které změnilo naše dějiny. Dovolte, abych poděkoval všem účinkujícím. Zvlášť bych chtěl poděkovat cimbálové muzice Višňa, protože jejich vystoupení bylo krásné pohlazení po duši. Bylo to něco zcela výjimečného,“ pochválil místní cimbálovou muziku starosta obce.