„Jsou to identifikační prvky každé obce, nicméně našemu Ořechovu dlouhá léta chyběly," sdělila při této příležitosti starostka obce Jarmila Jilgová. Novým symbolům Ořechova dá žehnání osobně olomoucký arcibiskup Jan Graubner.

Podobné pocty se dočká také místní socha sv. Jana Nepomuckého, která se po více než čtyřicetiletém „odpočinku" v kapli sv. Václava opět vrací na své místo. Tím je náves na břehu Ořechovského potoka, poblíž budovy současného obecního úřadu. Jejímu návratu předcházelo zrestaurování akademickým sochařem Vlastou Doušou.

A v neposlední řadě dojde při mši svaté také k žehnání novému obecnímu zvonu, který z toho původního vyrobil akademický sochař Josef Tkadlec. Zvon nový , jemuž bylo vybráno jméno Václav, by měl být již za několik dní umístněn v ořechovské kapli.

Sobotní program v Ořechově obohatí ve venkovním areálu folklórní odpoledne Rok na Vsi, které bude zahájeno křtem knihy o Ořechovu. Tato převážně obrázková publikace zachycuje činnosti jednotlivých spolků a průběh nejvýznamnějších událostí v této obci. Knihu pokřtí dvaaosmdesátiletá Božena Kašpárková, která psala kroniku Ořechova v letech 2000 až 2010. V rámci akce Rok na vsi představí své hudební vystoupení místní amatérské folklórní soubory Děcka z Ořechova a Chasa z Ořechova, jako hosté se představí Hanáci z Kojetína.

Návštěvníci budou moci mimo to také v rámci Dne otevřených dveří navštívit ořechovský zámek, základní i mateřskou školu, a také opravenou kapli sv. Václava, ve které bude instalovaná sbírka křížů, obrazů či sošek světců. Součástí bude také výstava obrázků z modlitebních knížek, ze sbírky Františka Bábíčka z Uherského Brodu.