Se čtyřiceti stálými obyvateli nejmenší vesnice na Uherskohradišťsku totiž už šest let postrádá kronikáře. „V takovém počtu obyvatel se těžko hledá člověk, který by se psaní věnoval. Věřím ale, že ještě letos vše dáme do pořádku,“ neztrácí naději starostka vesničky Antonie Vaculíková.

Hostějovskou kroniku před časem vedla mladá žena, která ale odešla za studii do Prahy a v současnosti se v obci zdržuje jen zřídka. Starostka nyní o dopsání chybějících stran požádala maminku bývalé kronikářky. „Snad se toho ujme, práce to však bude obtížná. Kronikář musí neustále sledovat dění v obci a dělat si průběžné poznámky. Bez nich bude muset vzpomínat a informace složitě dohledávat,“ uvědomuje si Vaculíková.

Podobnou situaci přednedávnem zažívali i v kopaničářské Žítkové. Tam se o kroniku starala knihovnice ze Starého Hrozenkova, která však odešla na mateřskou dovolenou. „V kronice nám chybí dva roky. Naštěstí jsem sehnala pána, který je dodatečně dopisuje a bude ji vést. Lidé bohužel o takovou práci nemají zájem. Navíc jsme museli vybírat i podle rukopisu. Máme ještě kroniku psanou ručně, ale až doženeme resty, začneme ji dělat na počítači,“ plánuje starostka Žítkové Eva Hargašová.

Obce přitom prázdnými stránkami ve svých kronikách porušují legislativu. „Vedení kroniky obcím ukládá zákon. Je totiž úředním dokumentem, a ty musí být v pořádku,“ konstatoval ředitel Státního okresního archivu Uherské Hradiště Lukáš Čoupek.

Kolik obcí má kroniku v nepořádku však není možné centrálně zjistit. Metodickým centrem pro práci kronikářů je na Uherskohradišťsku Slovácké muzeum, to má však omezené možnosti. „Adresář kronikářů máme k dispozici, informace v něm jsou ale neaktuální. Dříve jsme kroniky shromažďovali a pročítali, to ale po zrušení okresních úřadů v roce 2002 padlo. Nyní už je proškolování kronikářů dobrovolné a my tak nemáme stoprocentní přehled, kdo kde kroniku vede,“ krčí rameny etnografka Slováckého muzea Marta Kondrová. Kronika je podle ní vizitkou každé obce. „A nejen to. Slouží také jako vynikající historický a etnografický pramen,“ uzavřela Kondrová.

Odměna pro kronikáře? 15 korun za hodinu

V Osvětimanech píše obecní kroniku už třicet let Lubomír Berka. Učitel dějepisu a společenských věd na hradišťském gymnáziu také v současnosti vykonává v městysi funkci místostarosty.

Co všechno musí obecní kronika obsahovat?

Kronika má vždy jasný scénář a pořádek. V úvodu kronikář hodnotí, co se za uplynulý rok stalo. Druhým bodem bývá práce obecního úřadu – kdy se konaly volby a jak dopadly, které budovy se postavily nebo opravily. V kronikách naopak nenajdete zápisy z jednání zastupitelstva, ty se uchovávají na úřadě a bylo by to tedy nadbytečné. Dalším popisovaným jevem je počasí ve vesnici. Kolik napadlo sněhu, byly bouře, krupobití, povodně? Já přidávám i kolik se urodilo vína či švestek. Nezbytná je prezentace práce spolků a chronologické uvedení kulturních a společenských akcí v průběhu roku. Kolik tam přišlo lidí, která kapela hrála či jak vysoké bylo vstupné.

Vyrábí dneska ještě někdo kroniky ručně?

Dříve se kromě psaní do kronik i malovalo. Jestli někdo takový ještě je, to nevím. Před pár lety žil v Pašovicích pan kronikář Zajíc. Ten se o obecní kroniku staral padesát let, tím si podle mě vysloužil titul rekordmana. Já tuto práci vykonávám po tři desetiletí. To by v současnosti mohla být tak bronzová či bramborová medaile.

Dá se psaním kroniky přivydělat?

To pro peníze nikdo nedělá. Kronikáře platí obec formou jednoroční odměny, je ale otázkou, jak si jeho práce váží. U mě to v přepočtu na čas dělá deset až patnáct korun na hodinu. Města ale samozřejmě mají kronikáře jako zaměstnance s platem a pracovní dobou.

Jak jste se k psaní osvětimanské kroniky dostal?

Na začátku osmdesátých let za mnou přišel předseda, že pan kronikář má osmdesát let, třepou se mu ruce a že já bych se měl nějak veřejně angažovat. Poslali mě tedy na školení kronikářů. Tam jsem zaklepal na dveře, otevřel a uviděl místnost plnou starých pánů. Vyhodili mě se slovy, že Svaz socialistické mládeže má schůzi o patro výš. Napodruhé už to vyšlo a paní Rašticová mě málem objímala jako nejmladšího kronikáře v kraji.

Jak můžou prázdné stránky v kronice obci v budoucnu ublížit?

Historie je učitelkou života a každý by měl tu svou znát. Dnešní mladá generace žije současností, dívá se do budoucnosti a nezajímá ji, co bylo před padesáti lety. Jednou se ale někdo bude pídit po tom, kdo před půlstoletím dělal v obci starostu, kdo postavil kterou budovu, jaké se v obci pořádaly zvyky. Spousta akcí, které uvádějí dřívější kroniky, se už nepořádá. Mizí lidé a s nimi jejich tradice. Mizí maškarní plesy, tragačové závody, dožínky a jiné dříve běžné události. Proto by se alespoň měly zapisovat, aby se tyto informace zachovaly pro budoucí generace. A tak, pokud mí předchůdci psali, kdy byl v Chřibech viděn poslední vlk, i já za chvíli zanesu do obecní kroniky zmínku, že poslední pár tažných koní v Osvětimanech vlastnil ten a ten pán…