„Byla tak završena téměř sedmiletá práce vedení obce, zahrnující přípravu projektové dokumentace, povolení stavby, výběr zhotovitele a vlastní výstavbu nových technologických celků. Zrekonstruovaná mechanicko-biologická čistírna odpadních vod typ - Stainless Cleaner SC 1950 EO - má kapacitu 1 950 ekvivalentní obyvatel,“ informoval místostarosta Nedakonic Zdeněk Otrusina.

Mechanicko-biologická část technologie ČOV je umístěna v podzemních betonových nádržích, nad kterými je zděná provozní budova se sociálním zázemím, dmychárnou, mechanickým předčištěním, velínem a lisovnou kalu. 

Mechanicko-biologická část technologie ČOV je umístěna v podzemních betonových nádržích nad kterými je zděná provozní budova se sociálním zázemím, dmychárnou, mechanickým předčištěním, velínem a lisovnou kalu.

„Mimo vlastní budovu ČOV se v areálu nachází další technologické objekty, jakými jsou hrubé mechanické předčištění, nátoková čerpací stanice, dešťová zdrž, svozová jímka a čerpací jímka na odtoku,“ vypočítával místostarosta obce a dodal, že se jedná o podzemní jímky.

Čistírnou projde veškerá voda z obce. Tedy nejen voda od občanů, srážková voda, která spadne ve formě deště a sněhu, ale také voda, která bude použita při výrobních procesech v provozovnách ve vesnici.

„Modernizace čističky z roku 1992 už byla velice nutná, protože dosluhovala a byly s jejím provozem velké problémy, abychom ji vůbec do ukončení modernizace udrželi v rozumném chodu. Nakonec se to podařilo,“ neskrýval radost starosta Nedakonic Jaromír Klečka.

Investice si vyžádala 31 milionů 327 tisíc korun. Z obecního rozpočtu vysála čistička 12 milionů korun bez DPH, ale hodně obecní kase ulehčila víc než 16milionová dotace ze státního rozpočtu České republiky, a to prostřednictvím ministerstva zemědělství.

„Financování ekologické stavby pomohl třemi miliony korun Zlínský kraj. Další náklady byly vynaloženy na zpracování projektové dokumentace, zpracování žádostí o poskytnutí dotací a jiné,“ informoval místostarosta Nedakonic Zdeněk Otrusina.

„Úvěr na modernizaci ČOV, kterou obec sama provozuje, jsme si brát nemuseli. Dlouhodobě jsme se na ni připravovali a díky dobrému hospodaření obce jsme finanční prostředky deponovali na zvláštní účet, z něhož modernizaci čističky uhradíme,“ sdělil s uspokojením starosta Jaromír Klečka.