Ale stačí knihu obrátit a může se čtenář začíst do její druhé poloviny s názvem Panstvo Brumov a poĺovnícky klenot Antonstál, od brumovského autora Jaroslava Turka.

Dvousetdvacetidvoustránková kniha, která obohatí knihovničky zejména českých a slovenských lesníků, byla pokřtěna v Muzeu lesnictví a myslivosti Buchlov, v centru environmentální výchovy a lesní pedagogiky myslivně U Tří křížů vodou z Račí studánky, DVD, nesoucí stejný název jako kniha zase vodou ze studánky U Šanderky, a to v rámci projektu Společné kořeny neznají hranice. Projekt byl financovaný z Fondu malých projektů Evropské unie, prioritní osa 2.

„Bylo mi ctí realizovat zmíněný projekt, v jehož rámci vznikla kniha i DVD. Kvůli jejich křtu jsme se dnes v muzeu pod Buchlovem sešli. Jde již o třetí projekt, který Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Buchlovice ve spolupráci s Lesy Slovenské republiky, s.p., odštěpným závodem Trenčín realizují,“ uvedl Pavel Zůbek, zástupce lesního správce Lesní správy Buchlovice, který se navíc zabývá projekty Evropské unie. Ty jsou realizovány v rámci spolupráce mezi Odštěpným závodem Trenčín a Krajským ředitelstvím Zlín.

„Prvním společným projektem bylo doplnění naučné stezky Okolo Buchlova o dřevěné sochy zvěře, dalším pak Antostál – oživujeme lesnícké tradicie, v jehož rámci došlo k vybavení muzea o audiotechniku, preparáty a další historické exponáty,“ informoval Pavel Zůbek. Podotkl, že zmíněné projekty byly realizovány na Lesní správě Buchlovice, ale nemohly by být uskutečněny bez pečlivé práce projektového manažera Jozefa Zatlukala.