„Pozvání k účinkování tentokrát přijal Mužský sbor Slováckého krúžku Brno, který představí svůj repertoár vojenských písní. Součástí pořadu bude také autogramiáda s autorem knihy a historikem muzea Radkem Tomečkem," uvedl Aleš Kapsa z Muzea JAK.

Jádrem publikace jsou kapitoly seznamující s městem Uherský Brod před první světovou válkou. Následuje kapitola k mobilizaci a prvním měsícům války, další kapitoly se zabývají válečnými léty 1914–1918.

„Grafické řešení a sazbu zpracovala výtvarnice muzea Alexandra Haluzová, na zpracování nových fotografií se podíleli pracovníky muzea," doplnil Aleš Kapsa a tím, že archivní fotografie čerpají z muzejního fotoarchivu a dále rodinných fotoarchívů Zdeňky a Jaroslava Pančochových, Marie Janalíkové a Hany Součkové.

Publikace je obohacena vzácnými archivním záběry Vilibalda Růžičky z roku 1916.

„Publikace Ozvěny Velké války na Uherskobrodsku vychází ve svém prvním vydání v nákladu 500 kusů. Již nyní ji lze objednat na stránkách muzea," poznamenal Aleš Kapsa. Představení nové muzejní publikace uspořádali v rámci výstavy Velká válka v muzejních sbírkách , kterou lze navštívit ve velkém sála Muzea JAK do 25. ledna 2015.