Už v těchto dnech se obyvatelé Kunovic mohou seznamovat s pracemi tří projektantů, kteří vytvořili své architektonické studie k budoucí možné podobě takového obřadního místa. Přímo v prostorách hřbitova si mohou prohlédnout jednotlivé návrhy a vyjádřit své připomínky prostřednictvím anketních lístků, případně pak dnes v 15.30 hodin osobně na setkání se zpracovateli návrhů v prostorách Panského dvora.

Kunovice pociťují potřebu vybudování vlastní smuteční síně dlouhodobě. V současné době se rozloučení se zesnulými konají v tamějším kostele sv. Petra a Pavla, případně ve smutečních síních v Uherském Hradišti a ve Starém Městě. „Tento stav není ideální a neodpovídá potřebám našich občanů. Když se například obřad koná v našem kostele, průvod při cestě na hřbitov zablokuje postupně dvě frekventované silnice, což je někdy velký problém," nastínila nutnost řešení této otázky kunovická starostka Ivana Majíčková. Od listopadu budou všechny připomínky občanů Kunovic postupně zpracovávány a poté bude svoláno veřejné projednání.