„Pro zvýšení komfortu při hlášení závad zjištěných občany, jsme se rozhodli zřídit možnost jejich nahlášení pomocí mapového portálu,“ informoval na městském webu místní starosta Kunovic Pavel Vardan.

Portál mohou lidé použít při hlášení závady technického charakteru na majetku města nebo na veřejném prostranství. Závadu je možné nahlásit pomocí elektronického formuláře trvale dostupného na webových stránkách města.

„Oznamovatel bude následně emailem informován, kdo a jak zadaný problém řeší a také kam bylo jeho řešení postoupeno. Formulář umožňuje v mapě lokalizovat konkrétní místo, kde se závada vyskytuje, včetně zobrazení Google StreetView. Oznamující může přiložit také fotografii příslušného místa,“ doplnil starosta Pavel Vardan.

Ten zároveň občany Kunovic vyzývá, aby formulář využívali pouze pro technické závady a problémy související s dodržováním pořádku nadále hlásili přímo městským policistům.