Prostor v centru obce mezi historickou zvonicí a chalupou Strmenských zaplnily dvě stovky kudlovických občanů i přespolních. V žehnací modlitbě u adventních věnců děkoval huštěnovický farář Mariusz Sienkowski Bohu za milost nového začátku. „Prosíme o to, aby s novým světlem další neděle rostla v průběhu adventní doby naše radost, naděje a láska, abychom šli vstříc Kristu, spasiteli světa, aby byl náš život stále více prozářen světlem boží milosti,“ promlouval kněz k zúčastněným li­dem.

Apeloval na občanské sdružení Kaple římskokatolické církve Kudlovice, ale i na ostatní věřící z obce, aby usilovali o to, aby o letošních Vánocích byla v nově budovaném svatostánku sloužena mše svatá. „A nevymlouvejte se, že je tam lešení, že tam nejsou omítky, lavice a světla. Záleží jenom na vás, jak se k mému návrhu postavíte,“ vyzval páter Sienkowski Kudlovické k uspořádání vánoční mše na staveništi kaple. „Pokud se ta bohoslužba uskuteční, myslím si, že to budou nejkrásnější Vánoce, které v tom novém kostele prožijete,“ dodal kněz.

Po svátostném požehnání jednatřiceti adventním věncům následoval poeticky a hudebně laděný předadventní podvečer. Představily se v něm básničkami a písničkami děti z kudlovické mateřinky a základní školy. Pak se rozezněly housle Petra Křiváka, jejichž tóny doprovodily ženský a mužský kudlovický sbor při zpěvu vánočních písní a koled.

„Oblíbeným symbolem předvánočního času jsou v kudlovických domácnostech adventní věnce. Ty si o třetí listopadové neděli přišlo do kulturního domu vytvořit víc než sto dívek a žen nejen z naší obce,“ pochvaloval si v pořadí už čtvrtý kurz tvorby adventního symbolu starosta Kudlovic Zdeněk Jabůrek. Ke tvorbě věnečků vyhrávala cimbálová muzika Petra Křiváka a zpívaly někdejší členky Hradišťánku.

S myšlenkou pořádat v předadventní době zabijačku přišli před několika lety dobrovolní hasiči z obce. „Posléze k tomu přibylo svěcení věnců. Dnes je z toho církevně-společenská akce, pořádanou dobrovolnými hasiči, občanským sdružením pro výstavbu kaple, pod záštitou obce,“ svěřil se první muž Kudlovic Zdeněk Jabůrek.