S výstavou kudlovické mateřinky aneb Domu dětské radosti začalo před pětačtyřicet lety deset obětavých seniorů, kteří byli tenkrát hlavní pracovní silou.

„Jejich jména jsou sice zapsána do kroniky naší vesnice, ale žel žádný z nich už mezi námi nežije. Na výstavbě mateřinky se tehdy také podílelo mnoho tehdejších tatínků a maminek kudlovických předškoláků, kteří na stavbě mateřské školy odpracovali stovky brigádnických hodin,“ zalistovala v obecní kronice starostka obce Renata Čechmánková. Za velké slávy celé obce byla slavnostně přestřižena symbolická páska od mateřinky 23. září 1979.

V Kudlovicích se ale v posledních letech projevoval populační boom, který se odrážel v nedostatku míst v mateřince.

„Už před třemi roky jsem odmítla přijat šest dětí do školky, protože ta byla naplněna na výjimku. Místo původních 24 dětí jich bylo v mateřské škole sedmadvacet. Prostory školky pro více dětí byly nedostatečné, takže je bylo nutné po dohodě s obcí rozšířit,“ čišela jistota  z ředitelky kudlovické mateřské a základní školy Barbory Havlíkové.

„V naší obci začalo v posledních letech přibývat obyvatel s dětmi předškolního věku a tím pádem i požadavků na umístění malých dětí do mateřské školy. Proto zastupitelstvo obce rozhodlo, že ke spokojenosti rodičů a dětí je nutné započat s přístavbou mateřinky,“ řekla rezolutně první žena Kudlovic.

V únoru 2021 byla vypracována studie stavebních úprav a přístavby mateřské školy. Ještě téhož roku byla vypracována projektová dokumentace pro stavební povolení i pro provedení stavby. „V prosinci roku 2021 jsme podali žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. V dubnu letošního roku bylo na veřejném zasedání zastupitelstva obce odhlasováno většinou zastupitelů, nečekat na výsledky dotace, ale podepsat smlouvu o dílo s vysoutěženým dodavatelem a začíst s přístavbou školky,“ sdělila starostka Renata Čechmánková.

Přístavba s omlazením školky byla obci předána a kolaudována posledního srpna letošního roku. „Cena díla se vyšplhala na 14 milionů 684 tisíc korun. Přístavbou mateřské školy byla navýšena její kapacita o 18 dětí,“ radovala se kudlovická starostka.

„Do konce letošního roku bude navštěvovat školku 36 dětí,“ řekla svůj názor ředitelka kudlovické MŠ a ZŠ Barbora Havlíková. Přechod dětí z mateřinky do základní školy bude podle ní plynulý, což bude velkou výhodou. „Třeba v naší předškoličce už dva měsíce před zahájením školního roku chodí předškoláci do základní školy a připravují se s paní učitelkou na vstup do první třídy,“ řekla s nadšením ředitelka ZŠ a MŠ.

Než si mohli lidé o druhém zářijovém pátku prohlédnout interiér školky, který vydává svědectví, že obec se nechová ke své mateřince a dětem macešsky, ale rozhodně s patřičnou péčí a velkorysostí, byla přestřižena symbolická páska a babický jáhen Pavel Černuška školce požehnal.

„Nejen fasáda z obou stran budovy je hezky vyzdobena, aby v dětech už na dálku vyvolávala příjemné pocity. Interiéry jsou nové a krásné, paní učitelky moc milé,“ nechali se slyšet manželé Nikol a Radim Slavkovští ze Zlína, kteří v Kudlovicích stavějí dům. „Dcerku Elenku ale vozíme do kudlovické mateřinky, aby si zvykla na zdejší děti, s nimiž bude po našem přestěhování do Kudlovic školku sdílet,“ řekli unisono manželé Slavkovští.