„Advent je hlavně a především o duchovní přípravě na Vánoce, dobou zklidnění a rozjímaní. Pravou adventní i předvánoční atmosféru, jaká vládla v minulých letech na prostranství mezi historickou chalupou Strmenských, zvonicí a staletou lípou na návsi v Kudlovicích, nemohli letos lidé zažívat kvůli covidu,“ posteskl si Zdeněk Jabůrek, bývalý starosta obce a její kronikář. 

Přesto bylo v předvečer první adventní neděle v průčelí chalupy Strmenských, jak to bylo několik let tradicí, zavěšeno velké nazdobené kolo od vozu se čtyřmi bílými lucerničkami, symbolizující adventní věnec. Retro vánoční lucerničky se budou o následujících adventních nedělích postupně rozsvěcovat.

„Při předadventním podvečeru si lidé před chalupou Strmenských nemohli tentokrát užít krátké bohoslužby slova, při níž by kněz požehnal desítkám malých adventních věnečků. lidmi převážně vytvořených. Neuskutečnilo se ani rozsvícení vánočního stromu a tradiční poeticky a hudebně laděný program v podání kudlovických školáků, mužského a ženského sboru,“ sdělila Renata Čechmánková, první žena Kudlovic.

„S myšlenkou pořádat v předadventní době zabijačku přišli v roce 2003 dobrovolní hasiči z obce. Posléze k tomu přibylo svěcení adventních věnců a pak se z toho stala církevně-společenská akce, na níž se podílela obec s hasiči a občanským sdružením pro výstavbu kaple,“ zalistoval ve vzpomínkách Zdeněk Jabůrek.

S posledním listopadovým víkendem se díky opatřením proti koronaviru nevkradl do Boršic 11. ročník Mikulášského jarmarku. Třímetrovému adventnímu věnci, tradičnímu symbolu sloužícímu v obci k odpočítávání čtyř týdnů adventu, požehnal za účasti starosty obce Romana Jílka a místostarosty Petra Duly duchovního správce farnosti P. Anton Kasan. Nestalo se tak, jak bylo v minulých letech zvykem na parkovišti před tamní prodejnou Jednoty, ale na křižovatce v centru obce.

„Tam byl snad největší adventní věnec na Slovácku rok co rok po skončení jarmarku přemístěn. Kovovou kostru věnce zhotovili boršičtí kováři, otec a syn Kučíkovi, oba nesoucí křestní jméno Petr. Kostru věnce ozdobili před adventem pracovníci obecního úřadu,“ informoval Petr Dula, místostarosta Boršic.

Netajil tím, že poté co na obřím adventním věnci 23. prosince pohasnou čtyři svíce, teprve pak se v obci rozzáří velký vánoční strom.