„Kostel je ve stavu dokončování, zrání, na cestě. Musí se dopilovat," uvedl Suchomel. V kostele jsou například jen provizorní lavice, oltář, ambon i svatostánek. S nimi lze pořádat mše svaté, kostel také bývá cílem návštěv řady poutníků. Podle Suchomela k tomu přispěje i nově zpřístupněná jižní věž, kterou farnost pronajme městu. Je propojená s jezuitským sklepem, který radnice již dříve zrekonstruovala.

„Po věži byla poptávka, je vysoká 40 metrů a jde o nejvyšší vyhlídku ve Starém Městě. Jsou z ní krásně vidět Bílé Karpaty, Svatý Hostýn a samozřejmě i blízké buchlovské hory," popsal výhled Suchomel. Věž byla v surovém stavu, bylo potřeba dokončit schody, kterých má asi 130, omítky, zábradlí i madla. V předposledním patře věže pod vyhlídkou chybí ještě zvony. Na dokončení věže přispěla částkou 1,3 milionu korun staroměstská radnice.

„Pro všechny turisty by mohlo být zajímavé se tam zastavit," uvedl starosta Josef Bazala (KDU-ČSL). Město celkem už na stavbu kostela dalo asi 25 milionů korun. V jeho okolí navíc zhruba za 50 milionů Kč vybudovalo náměstí Velké Moravy, místo pro odpočinek, koncerty i posezení nejen pro věřící. Otevřen je i zmíněný jezuitský sklep a infocentrum, nechybí ani sociální zázemí, nový mobiliář či zeleň. Atmosféru dotváří i přilehlý Památník Velké Moravy.

SLEDOVALI JSME Stavbu kostela svatého Ducha a náměstí Velké Moravy

Kostel, který navrhl slovinský architekt Ivo Goropevšek, stojí v jeho těsné blízkosti, v ose kostela z 9. století, jehož základy jsou v památníku. Půdorys nového kostela má tvar rotundy, tedy velkomoravského kostela. Jeho dvě věže představují dva slovanské věrozvěsty, sv. Cyrila a Metoděje. Osy sloupů i věží se sbíhají v jednom místě, což symbolizuje směřování k jednomu cíli – Bohu.

Hlavní loď má venkovní opláštění ze skla, které symbolizuje pronikání paprsků (darů Ducha svatého) a otevřenost církve. V suterénu pod hlavní lodí je navržen sál pro společenské využití, kulturní i vzdělávací akce. Podle Suchomela chybí na dokončení kostela ještě asi 15 milionů korun. Farnost by v první řadě chtěla pořídit stálé lavice a poté oltář, svatostánek a ambon, které vyrobí velehradský sochař Otmar Oliva. Kostel by mohl být vysvěcen do roku 2021.

Stavba dosud přišla na více než 90 milionů Kč. Dokončen však není ani sál či severní věž, která by měla být díky výtahu bezbariérová. Farnost bude potřebovat další peníze, které získává z darů. Pomůže i Velkomoravský koncert, který se na náměstí Velké Moravy koná v neděli v 17:00. Vystoupí například Jiří Pavlica a Hradišťan či Alfred Strejček.