Do jesliček v nasvícené kulise nuzného chléva, přilepeného k zídce pod historickou kaplí Panny Marie Hostýnské uložili svého dvaaosmdesátidenního syna Slavomírka manželé Anna a Jaromír Křivánkovi, kteří na sebe vzali role Panny Marie a tesaře Josefa.

„Aby bylo Ježíškovi teplo, přivedli jsme s Vítkem Klofáčem k jesličkám dvacetiletého oslíka Figa a jeho dvanáctiletou partnerku Filoménu, kteří v průběhu roku obveselují návštěvníky v našem archeoskanzenu,“ řekl s pousmáním jeho správce Lubomír Sláma.

„Poprvé jsme uspořádali živý betlém v roce 1990, krátce po prvních svobodných volbách. Bylo to na autobusové točně, jen coby kamenem dohodil pod obecním domem. V tom polistopadovém nadšení jsme vůbec netušili, do čeho jsme se to pustili a jak akce dopadne,“ zavzpomínal při telefonickém rozhovoru s redaktorem Slováckého deníku starosta Modré Miroslav Kovářík, kterého o Vánocích viróza upoutala na několik dnů do postele.

Folklórní vánoce v Buchlovicích.
FOTO: Folklórní vánoce v Buchlovicích. Nechyběly ani scénické tance

„Poprvé za třiatřicet let živých betlémů v naší obci, jsem se toho letošního kvůli nemoci nemohl zúčastnit. Těší mě ale, že si živé betlémy získaly velkou oblibu u lidí z obce i u přespolních, zvlášť když jeho premiéru v roce 1990 provázel déšť,“ řekl spokojeně Miroslav Kovářík, muž na postu starosty Modré.

Z biblického příběhu o narození Spasitele se ve vesnici stala rodinná pospolitost. Ježíškovi se k betlémské stáji přišly o Božím hodu vánočním poklonit děti z Modřánku se svou vedoucí Šárkou Slavíkovou. Na tři stovky lidí si také u Betléma užívalo vánočních písniček v podání ženského a mužského sboru z Modré.

Ježíškovi v jesličkách se přišli poklonit malí pastýři, ale také tři mudrci z východu, Kašpar, Melichar a Baltazar. Režisérem pořadu, který je z roku na rok zralejší a účinkující jsou sehranější a vyzpívanější, byl opět místostarosta Modré Martin Schreier.

Horolezci tradičně zdobili vánoční strom na skále Barboce u hradu Buchlova.
FOTO: Horolezci zdobili vánoční strom na skále Barborce u hradu Buchlova

Přesto, že živé betlémy pořádávali na Modré o Štědrém večeru, zapustily v obci své kořeny, získaly si mnohem více příznivců poté, co jej pořádají až o 1. svátku vánočním. Byť ta pravá zima, připomínající Ladovy obrázky, je spíše zbožným přáním pořadatelů živého betléma, ale také lidí, kteří si jej nechtějí nechat ujít. Mystická atmosféra scény ze života Svaté rodiny tu naposledy vládla za mírné ladovské zimy o vánočních svátcích v roce 2012.

„Hod boží vánoční je pro pořádání živého betléma na Modré příhodnější. Každý rok zde ukazují účinkující narození Spasitele z trochu jiného pohledu. A nezapomínají při tom ani na lidové zvyky a tradice,“ nechala se slyšet Marie Kovalčíková z Uherského Hradiště, která si už osmým rokem nenechala se svými třemi vnuky ujít pohádkový příběh o narození Ježíška.