„O obnovení dožaté v tradičním duchu se před dvaadvaceti lety v naší obci zasloužila místní organizace KDU-ČSL. V prvních dvou letech byly dožínky bez hospodářů," zavzpomínal Miroslav Kostelníček, vedoucí jalubského folklorní soubor Střešňa. Folkloristé pak na nějaký rok převzali štafetu dožínkových oslav, ale později usoudili, že bude ku prospěchu věci pokračovat v oslavách dožaté ve spolupráci s KDU-ČSL.

Jalubské dožínky, to není jenom ukončení sklizně zlatého obilí kombajny nebo kosami na záhumencích, ale také ukázka starých dožínkových obyčejů a společenské zábavy. Pavel Fajkus, který byl jednou při jalubské dožaté v roli hospodáře a jednadvacetkrát šel v čele dožínkového průvodu jako hotař vzpomenul, že v šedesátých letech 20. století fungoval v obci slovácký kroužek, který kromě jiného dožínky pořádával. „Dokonce z nich existuje film, který tehdy zvítězil v celostátní soutěži," řekl Pavel Fajkus.

Krojovaná dožínková chasa se vydala i za deště k manželům Martině (42) a Otovi Cigošovi (56), kteří se zhostili role hospodářů a poprvé na sebe oblékli kroje. Pod přístřeškem v areálu koupaliště jim krojovaní předali dožínkové atributy. Hospodáři poděkovali za věnec z pšeničky, které květiny polní se pojí v pásku. Vyjádřili chase dík za vinšování a přednesené přání a pozvali ji do chrámu Páně, aby při mši svaté za šťastné ukončení žní Pánu Bohu poděkovala.

Od hospodářů zamířila dožínková chasa k děkovné mši svaté do místního kostela. V něm pak chasa i věřící poděkovali za letošní úrodu. Jalubskému faráři Vojtěchu Daňkovi vkládali postupně do rukou chléb, v čutoře víno, ve sklenici vodu, dožínkový věnec a koš s ovocem a zeleninou. Při modlitbě prosili Boha, aby dary proměnil a staly se lidem v obci pokrmy a nápoji pro věčný život.

„Když se obilí zaseje, je třeba doufat a čekat, že bude příznivé počasí, mít vytrvalost. To všechno hospodáři v Jalubí vědí, ale vědí také to, že to není samozřejmé, jinak by nebyli v tomto chrámě a neděkovali Bohu za sklizenou úrodu obilí," řekl při kázání P. Jiří Luňák, rodák z Ořechova, působící ve Vyškově. Michal Horák, loňský dožínkový hospodář na kněze prozradil, že před několika lety byl jalubským stárkem a při děkovné bohoslužbě udělil věřícím novokněžské požehnání. Po bohoslužbě vyhrávala k tanci a poslechu cimbálová muzika Střešňa s dechovou hudbou Buchlovjané.