Pamětní desku zhotovil na přání hradišťského rodáka Jaroslava Knota, mimořádného a zplnomocněného velvyslance České republiky pro Norsko a Island, napajedelský kameník Roman Oharek.

„Syn Jaroslav je totiž praprasynovcem Matky Vojtěchy Hasmandové, doma nazývané Tonečka. Ta měla šest sourozenců. Dvě její sestry byly rovněž sestrami sv. Karla Boromejského,“ informoval velvyslancův otec MUDr. Jaroslav Knot.

Sestra Vojtěcha, křestním jménem Antonie, se narodila 25. března 1914 v Huštěnovicích.

„Boží volání k zasvěcenému životu zaslechla již ve velmi mladém věku. Po období řeholní formace a studiu na učitelském ústavu v Praze působila jako učitelka. Ve válce pak jako ošetřovatelka zastávala službu představené komunity v Prachaticích. Pro údajnou velezradu zakoušela osm let komunistického žaláře,“ vzpomíná na řeholnici SM. Remigie Anna Češíková SCB, autorka brožury s názvem Matka Vojtěcha služebnice Boží, statečný svědek víry.

Matka Vojtěcha byla od 1970 postavena do úřadu generální představené Kongregace Milosrdných sester Karla Boromejského ve Znojmě Hradišti. Funkci vykonávala až do své smrti 21. ledna 1988. 

Kluci a holky si mohli ve Sportparku Rybníček zkusit víc než 20 sportů.
Den pohybu pro zdraví přilákal do Starého Města na Rybníček dva tisíce lidí
Václav Postránecký v šatně Slováckého divadla v Uherském Hradišti v roce 2015.
Ve Slováckém divadle vzpomínají na Václava Postráneckého