Při volbě starosty města obdržel 17 hlasů, 7 zastupitelů se hlasování zdrželo, 2 zastupitelé byli proti. Jeden zastupitel byl z jednání omluven. Zastupitelé zvolili také tři uvolněné místostarosty a pět neuvolněných radních.

„První místostarostkou města byla zvolena Marcela Čechová (ANO 2011), druhým místostarostou se stal Čestmír Bouda (KDU-ČSL) a trojici místostarostů doplnila Pavlína Jagošová (Společně pro Hradiště). Zatímco Stanislav Blaha bude neuvolněným starostou, místostarostové budou své funkce vykonávat jako uvolnění,“ informoval radniční mluvčí Jan Pášma.

Rada města včetně starosty a místostarostů je tvořena třemi zástupci Společně pro Hradiště, čtyřmi zástupci ANO 2011 s podporou nezávislých, jedním zástupcem KDU-ČSL a nezávislých osobností a jedním zástupcem Nestraníků pro Hradiště.

Opoziční Piráti kritizují to, že zastupitelstvo schválilo nejvyšší možnou odměnu pro staronového starostu Stanislava Blahu, který je zároveň poslancem Parlamentu ČR a zastupitelem Zlínského kraje.

Přijat totiž nebyl pirátský návrh na změnu místostarosty na neuvolněného, ani jejich návrh na snížení odměny nově neuvolněného starosty na 40 procent z maximální možné odměny po vzoru záměru zákona o obcích věnující se odměnám za kumulaci funkcí.

„Kumulace funkcí je nesmyslná a nákladná, dělat práci poslance a starosty, mimo všechny ostatní povinnosti ve výborech, komisích či radách, to prostě nejde dělat naplno,” naznačil pirátský zastupitel František Elfmark.

Uherské Hradiště celkovými náklady patří ve skupině srovnatelných měst podle dalšího pirátského zastupitele Jakuba Gróse k městům s nejvyššími fixními náklady pro své vedení.

„Většina měst srovnatelných velikostně i významově měla na konci tohoto volebního období pouze dva místostarosty, některá dokonce druhého místostarostu jako neuvolněného,” uvedl Jakub Grós.

Stanislav Blaha se narodil v roce 1969 v Uherském Hradišti. Do politiky vstoupil v roce 1998. Od roku 2002 se postupně stal zastupitelem, radním města, místostarostou a v roce 2014 starostou. Funkci starosty bude vykonávat potřetí v řadě.

Zastupitelstvo města Uherské Hradiště tvoří 27 členů, kteří na prvním zasedání složili slib.

Rada města Uherské Hradiště má toto složení:

Stanislav Blaha (Společně pro Hradiště) – starosta (plnění úkolů vyplývajících z činností v oblasti územního plánování, rozvoje města, dopravy a městské policie).

Marcela Čechová (ANO 2011) - 1. místostarostka (plnění úkolů vyplývajících z činností v oblasti financí, investic, kultury a sportu).

Čestmír Bouda (KDU-ČSL) - 2. místostarosta (plnění úkolů vyplývajících z činností v oblasti sociální, životního prostředí a informatiky).

Pavlína Jagošová (Společně pro Hradiště) – 3. místostarostka (plnění úkolů vyplývajících z činností v oblasti majetku, architektury a regenerace MPZ a cestovního ruchu).

Zuzana Vandame (Společně pro Hradiště) – neuvolněná členka rady města (plnění úkolů vyplývajících z činností v oblasti školství).

Lukáš Němeček (ANO 2011) – neuvolněný člen rady města

Jiří Vašica (ANO 2011) - neuvolněný člen rady města

Jana Grygarová (ANO 2011) - neuvolněná členka rady města

Jan Zapletal (Nestraníci pro Hradiště) – neuvolněný člen rady města